Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 11 / юли 2009"
Въведение
Традиции и иновации
Гост
Реклама
Репетиториум
Междучасие
 

Новини
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
НОВА КНИГА
МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ПО КАЧЕСТВОТО
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 Формиране безопасно и правилно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари в детската градини –

Образователно направление: „Природен свят”
Ядро: ЕФСПЯ
Образователно направление: „Социален свят”
я/ “Предметна среда” я/ “Здравословна и социална среда”
Тема: „Какво да правя при земетресение”
Цели:
Ориентиране на децата в следствията от земетресенията за живота на хората.
Запознаване с рационалните начини на действие и поведение при земетресение на открито и закрито.
Очаквани резултати:
І. Знания:
1. Децата да придобият обобщени представи за природното бедствие “земетресение”.
2. Характеристика на явлението на суша и във водоем.
ІІ. Умения:
1. Да извършват елементарни опити като разпознават признаци за предусещане на земетресение.
2. Да назовават основните правила на поведение при земетресение и изпробване в реални условия в сградата на детската градина.
ІІІ. Отношение:
1. Доверява се на възрастен в критична.
2. Засвидетелстват уважение и признателност към хората, които се грижат “Полиция”, “БНМП”, “Пожарна служба”, “Гражданска защита”.

Предварителна подготовка: Децата са запознати с природните бедствия наводнения, лавина, свличаще, буря. Запознавам с труда на хората, които помагат.
Четена на художествена литература, разглеждане на енциклопедия, индивидуална работа с картони за различните бедствия.
Материали: съд с вода, архитектурен строител, тесто, индивидуални картони за самостоятелна работа; демонстрационни картини - индивидуални знаци - “Полиция”, “БНМП”, “Пожарна служба”; превозни средства, табла със съответни телефонни номера, моливи - зелен и червен.
Ход: Децата строят висока сграда с арх. строител. Учителят удря по масата и строежът се разрушава.
- Какво стана, деца?
- Кога може да се случи?
- Знаете ли какво е земетресение?
- Сложете ръцете върху масата - Учителят удря с длани. Какво усетихте? - Трептене.
- Когато земята трепне и се люлее това е земетресение. Земетресенията разпукват и разцепват земята, разрушават сгради, причиняват пожари и наводнения.
Земетресенията разкъсват земната кора.
Опита с тестото - и се разместват земните пластове (картина).
- А какво става там където има много вода в моретата и океаните?
Образуват се големи вълни и предизвикват наводненията - картина:
Опит с вода
- Деца, по света всеки ден стават земетресения - едни са по-силни, други по-слаби. Те не са толкова страшни, когато хората знаят какво да правят.
- Отворете книжките на стр…. „Къщите на хората по света”
- Кажете, коя къща няма да се разруши?
Тези къщи са здраво построени. В днешно време строителите използват все по-здрави материали за строежи и начини за сглобяване, за да не се разрушават сградите.
- По какво се разбира, че има земетресение?
- Какво трябва да правим когато усетим земетресение? - да не се напуска сградата, да не се возим в асансьор, да застанем на безопасно място (под касата на вратата).
- Кои са безопасните места в нашата група?
- Хайде, сега станете и заемете най-безопасното място в групата, ако настъпи земетресение и ние сме в детската градина.
- Така ще постъпим, ако сме в детската градина, а ако сме на открито къде трябва да стоим? - далеч от електрически столове, дървета, далече от високи сгради, да не се застава под мостове. Защо? - Демонстрация на картина.
- Пред вас има картини. Разгледайте ги.
- Как са постъпили децата?
- Разгледайте малките картини и заградете правилното поведение със зелено, неправилното - с червено.
- Деца, какво още могат да предизвикат големите земетресения? - пожари, наводнения.
- Кой помага за спасяването на хората? - пожарникари, полицаи, хората от бърза помощ, водолази.
- А има ли животни, които спасяват хора” - кучето Бали - едно дете разказва.
- Искате ли да изиграем играта?
ПИ “Спасители”.
Материали: Знаци, превозни средства, телефонни номера.
Правила: Разпръснато бягане със знак в ръка (сигнал - бедствие).
При сигнал “Всеки при своята кола” - децата се подреждат до съответната кола.
Образователна задача: Затвърдяване на знанията за отличителните знаци на служителите от “Полиция”, “БНМЛ”, “Пожарна”.
Затвърдяване на телефонните номера на съответните подразделения.
Децата вземат значка със съответен знак. При сигнал бедствие децата леко бягат из занималнята.
При сигнал “Всеки при своята кола” се застава до съответното превозно средство – на специален режим на движение.
При повторението се разместват колите.
При трето изпълнение се играе “Всеки при своя телефонен номер” - БП, Пожарна, Полиция.
- Деца, вие бяхте много внимателни. Майката на Како ни прави подаръци комплект “Пожарникари”, комплект “Бърза помощ”, с които ще обогатим нашите игри и ще научим още повече за служителите, които бдят по време на бедствия и аварии. Благодаря ви!
ОДЗ „Звънче” – гр. Панагюрище –
подготвителна група

П.Кърпарова"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград