Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 СЦЕНАРИЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В РАЗНОВЪЗРАСТОВА „Б” ГРУПА „ГЪБКА” НА ДГ“ДЕТЕЛИНА“- БАЗА С. ТЪРНАК

Образователно направление: „Околен свят”
Ядро: „Светът на природата и неговото опазване”
Основна форма: Педагогическа ситуация
Тема: „Грижим се за врабчето през зимата”
Цели: 3–4г. 1.Формиране на представи за зимуващите птици.
3–5г. 2. Разширяване на представите за промените които настъпват в природата през зимата.
4–5г.3. Възприема достъпни елементарни връзки и зависимости, характерни за конкретни птици /врабче, гълъб, гарван/.
3–5г.4. Формиране на еко-био центрично поведение към природата като част от нея- грижа за зимуващи птици и опазването им.

Очаквани резултати:
-Детето има конкретни представи за представителите на „живото” и частите им; и за метеорологичното време през зимата.
-Разпознава поведенчески прояви на животни и сравнява тези прояви със средата на живот.
-Изпитва удоволствие от грижите за животни.

Ключови думи: врабче, крила, лети, кълве, скача, мръзне, хранилка.
Приложени интерактивни методи: разказ с екологично съдържание, беседа, словесно логическа задача, упражнение, словесна игра, подвижна игра.
Приложени подходи: екологичен подход, еко (био) центричен подход, Резилианс

Използвани средства: картини, разказ „Грижовното момиче”, подвижна игра- ”Врабчета и вятър”, подходящи семена за храна на птици, хранилка за птици.

Интегративни връзки: ОН„Български език и литература”,ОН „Изобразително изкуство”, ОН „Музика”, ОН „Физическа култура”ОН „Математика”.

Организиране на пространството в занималнята с образователна цел:
В едната част на занималнята са поставени предварително меки модули, макет на дърво и къщичка за птици, различни семена за храна на птици, табло с картини на птици, масички с материали за интерактивна самостоятелна работа.

Ситуационен ход:
Мотивиране на децата: Децата са седнали на килима с отличителни знаци- цветни емблеми.
Учител: Деца, слушайте внимателно. Днес ще ви разкажа един кратък разказ, който се нарича “Грижовното момиче”.
Живяло в с.Търнак едно малко момиченце Мими. То много обичало животните и с радост се грижело за тях. Една сутрин преди да отиде в детската градина, Мими се приближила до прозореца и погледнала навън. Всичко наоколо било покрито с бяло пухено одеало. Малкото момиченце се зарадвало на падащите пухкави снежинки. Изведнъж тя видяла малка сива топчица, сгушена в клоните на брезичката пред дома и. Мими се замислила дали това не е нейното приятелче, което цяло лято я веселеше със своето чик-чирик. Много бързо момиченцето облече зимните си дрехи, трохички в шепата си, излезе навън и ги постави под брезичката.
Обратна информация:
– Коя е била малката сива топчица?
– По какво познахте, че е врабчето?
– Защо се е сгушило в клоните на брезичката?
– Какво е направило малкото момиченце?
– Защо е оставило храна на врабчо?
–Вие как бихте постъпили ако бяхте на мястото на Мими?

Учител: Днес деца ще се научим „Как да се грижим за врабчето през зимата”
-Кой се грижи за вас, когато сте малки?
- Къде виждате Врабчо всеки ден?
- Кои други птици виждате през зимата?
- Лесно ли си намират храна?
Преценка:
Учител: Да открием в занималнята картина с Врабчо.
Игра: „Аз питам, а вие отговаряте”/словесна игра/.
Правила: Учителката задава въпрос, а децата отговарят с прости изречения.
-А с какво е покрито тялото му?
-Как се придвижва?
-Къде е неговият дом?
-Какви звуци издава? /повтарят чик-чирик/
Игра: „Врабчета и вятър”
Правила: Децата са „врабчета” , по сигнал от учителката изпълняват подражателни движения.
Преценка: Бяхте чудесни врабчета и за награда ще отидем до „двора” ще се разходим за да видим на нашата брезичка има ли сгушени врабчета.
Учител: А сега, деца да си облечем зимните дрехи, да се подредим и да преминем по пътеката /сядат на меките модули/.
Игра: „Какво обича да яде Врабчо”
Правила: Назовават и поставят в къщичката храна за Врабчо.
Преценка: Браво деца, Врабчо ви благодари за храната, а сега е време да се върнем в детската градина и да си изиграем последната игра.
Интерактивна работа по маси:
3-4 год. деца „Нарисувай пътя на Врабчо”
3-4 год. деца „Трохи за Врабчо”
4-5 год. деца „Оцвети Врабчо и разкажи”

Преценка по групи: Справихте се чудесно деца и затова Врабчо ви поздравява с песента „Аз съм малкия Врабец”. /децата се включват в изпълнението на песента/

Обобщаваща преценка: Доволна съм днес от вас деца, научихте нови неща за зимуващите птици. Разбрахте колко трудно си намират храна през зимата. Бяхте добри, внимателни и се погрижихте за гладните птици, като им сложихте подходящи семена в хранилката. Благодаря ви.

Диана Йотова"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград