Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 СЦЕНАРИЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В РАЗНОВЪЗРАСТОВА „А” ПГ „ЗВЪНЧЕ” НА ДГ“ДЕТЕЛИНА“- БАЗА С. ТЪРНАК

Образователно направление: „Околен свят”
Ядро: „Светът на природата и неговото опазване”
Основна форма: Педагогическа ситуация
Тема: „Растенията през зимата”
Цели: 5-6 г. 1. Обогатяване на представите за растенията през зимата /гората, парка, оранжерията, стайните цветя/.
5-6 г. 2. Даване на информация за труда на хората, отглеждащи растения през зимата в оранжерия.
6 г. 3. Словесно класифициране на растения според биотопа на съществуването им.
5-6г.4. Възпитаване на еко-био центрично поведение към растителната природна среда и отразяване красотата на зимата в продуктивна дейност.

Очаквани резултати:
-Детето има конкретни представи за настъпилите промени в растенията в гората, парка и стаята.
-Осъзнава труда на хората, отглеждащи растения през зимата в оранжерия и достъпно го прилага в стаята. /почистване и поливане на саксийните цветя/.
-Класифицира растения според биотопа на съществуването им.
-Възприема красотата на природата през зимата.

Ключови думи: растения, гора, парк, стайни цветя, оранжерия.

Приложени интерактивни методи: приказка с екологично съдържание „Спор в планината”, беседа, словесно логическа задача, упражнение, словесна игра.

Приложени подходи: екологичен, eко(био) центричен подход, индивидуален /за детето със СОП/.

Използвани средства: Оперативен материал- персонални емблеми /листо, кофичка, лейка/, ИКТ-/зимни пейзажи, оранжерии, стайни цветя/, учебно помагало-5-6г. стр.18, картинки с различни растения, саксии със стайни цветя, кофички и лейки.

Интегративни връзки: ОН„Български език и литература”,ОН „Изобразително изкуство”, ОН „Музика”, ОН „Конструиране и технологии”, ОН „Физическа култура”.

Организиране на пространството в занималнята с образователна цел:
В средата на стаята са подредени саксии със стайни цветя, покрити с тъмно платно. ИКТ с информация по темата, масички с дидактични материали за групова работа.

Ситуационен ход:
Мотивиране на децата: Децата са седнали на килима с отличителни знаци /листо, кофичка, лейка/
Учител: Деца слушайте внимателно приказката „Спор в планината” за да ми кажете кой е спорил, за какво, кой и как е разрешил спора.
Имало едно време една много висока планина. На върха и всеки ден се събирали Слънцето, Вятъра, Водата и Почвата и си разказвали кой какво е извършил през деня. Един ден започнали да водят чуден спор, кой е най-важен за растежа и развитието на растенията. Първо започнало Слънцето, като изтъкнало, че без неговите топлина и светлина нито едно растение няма да поникне и порасне. Сърдита се обадила Водата, че ако не е тя, семената няма да поникнат и да пораснат. Вятърът още по-ядосан казал да спрат спора, защото без него няма кой да разнесе и посее семената. Тогава Слънцето и Водата няма кого да топлят и напояват. Почвата ги слушала, слушала и накрая заявила, че без нея Вятърът няма къде да посее семената, Слънцето няма как да ги топли, а Водата няма как да ги напоява, затова е най-важна от всички. Тримата не се съгласили с Почвата и продължили да спорят, докато на небето се появила Луната и със строг глас заявила, че…/задавам въпрос на децата/
• -Какво ли им е казала Луната?
• Има ли някой, който е най-важен от всички?
Обратна информация:
Довършвам приказката: Луната разрешила спора като обяснила, че в природата всеки е полезен и никой не е по- важен от другия и всички заедно са важни за живата природа през различните годишни времена.
Днес деца ще си говорим за растенията /дървета, храсти, треви, цветя/ през зимата в различните местности /гората, парка, оранжерията, стаята/.
Погледнете към екрана /гора, поле, парк, воден басейн, оранжерия/.
Учител: - Какво виждате?
- С какво са покрити?
- Кой сезон е изобразен?
- А как мислите, грижи ли се някой за тези растения?
Според снимките провеждам беседа:
- Как се наричат тези хора?
-Каква трудова дейност извършват? /засаждане, поливане, прекопаване, подрязване и т. н./
-Какви растения има в оранжерията?
-Къде на друго място сте виждали такива растения?
Игра: „Кой къде расте”
Правила: Децата се подреждат в кръг, учителката е в средата с топка в ръце. Подава топката на дете, като назовава растение, а детето трябва да отговори къде расте. /дърво- в гората; трева- в полето; папур- край реката и т. н./
Интерактивна работа по маси:
Игра: „Засади правилно”
Правила: /На три маси има дидактичен материал -колективен лист изобразяващ определена местност /гора, река и стая/ и картинки с разнообразни растения и стайни цветя, на четвъртата- учебното помагало за петгодишните деца/.
Първа маса-децата трябва да отделят и „засадят”/залепят/ на общ лист само растенията растящи във водна среда и около нея.
Втора маса- растенията растящи в гората.
Трета маса- растенията отглеждани в стая.
Четвърта маса-5-6г. в книжките да оцветят цветята.
Преценка по групи
/ Словесно-логическа задача и трудова дейност/.
А сега да се хванем на кръг/под звуците на инструментална музика/ около покритата маса, да си затворим очите и да си представим, че Луната която разрешила спора в приказката не отстъпи място на светлината и на земята настане пълен мрак за по-дълго време:
- Какво би могло да се случи с всички растения и живи същества?
Обратна информация.
Игра: „Почисти и полей”
Правила: Децата според емблемите извършват внимателно и прецизно своите трудови задължения/листо-почистват сухите листа; кофичките - събират и изхвърлят листата; лейките- поливат/.
Обобщаваща преценка: Деца, благодаря ви за доброто представяне, справихте се чудесно с поставените задачи, припомнихте си и научихте много за различните растения и средата им през зимата. Възхищавахме се на зимната красота. Запознахте се с труда на хората в оранжериите и сами се потрудихте за нашите цветя в стаята. Забавлявахме се с различни и интересни игри.

Йорданка Динкова Благовеста Шибилева"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград