Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ОКОЛЕН СВЯТ“ IV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА /6-7 Г./ ДГ“ДЕТЕЛИНА“, ГР.БЯЛА СЛАТИНА

Образователно направление: Околен свят
Ядро: Светът на природата и неговото опазване
Педагогическа ситуация
Тема: ”Кой замърсява и унищожава природата”.
Цели: 1. Моделиране на еко/био/центрично поведение чрез конкретизиране на представите за действията на хората, които унищожават природата.
2. Обогатяване представите за основни замърсители, начини за унищожаване на природата от човека и последици от неразумната човешка дейност.
3. Формиране на отношение към някои нарушения водещи до замърсяване на природната среда.
Очаквани резултати:
 Има систематизирани представи за връзката човек-природа и негативните последици от неразумната човешка дейност.
 Има елементарни умения за екологично поведение към природата, основани на натрупан опит.
 Проявява емоционалнооценъчно отношение към околната природа и преживяванията си в нея.
Подходи:
• еко/био/центричен;
• валеологичен;
• резилианс;
• ситуационен.
Методи: разказ, беседа, решаване на словесно-логическа задача, подвижни игри, дидактично игрово упражнение,
Похвати: обяснение, указание, поощрение.
Интерактивни връзки: ОН – Български език и литература;
ОН – Математика;
ОН – Изобразително изкуство,
ОН – Конструиране и технологии
Ситуационен ход:
Учител: Деца, спомняте ли си поуката от приказката за Кралица Чистота и Цар Боклук? Иска ли някой от вас да ни я каже?
Поуката е следната дечица:
за да сме здрави,
винаги усмихнати и живи
за да сме наистина щастливи
ще трябва с чистотата да живеем.
Тогава ще играем и ще пеем,
ще радваме и мама с нашите игри и песни
и всички дни за нас ще са чудесни.
Учител: Можем ли да бъдем чисти и спретнати, ако всичко около нас е разпиляно и мръсно?
Учител: Спомняте ли си какво гласеше едно от правата, в каква среда трябва да живеем?
Учител: Нека да ви представя Еколина – тя е дъщеря на науката Екология и е дошла да ви поздрави с едно стихотворение.
Учител: Спомняте ли си за кого ни разказваше науката Екология?
Еколина: „Земята е наша къщурка зелена
и нека е чиста добре проветрена
и нека е топла и нека да свети
снежецът през зимата, слънцето лете!
Да кацне в дърветата песен на птиче
сребриста от рибки реката да тича.
И нека я пазим за тебе, за мене
едничка е тази къщурка зелена.“
Учител: Прекрасно стихотворение! Може ли да остане при нас Еколина, за да разбере умеете ли да опазвате природата около вас чиста, защото това е ваше задължение.
Учител: Тогава предлагам да започваме с игри. Едно, две, три бързо два отбора направи - момчета и момичета!
Подвижна игра - „Познай настроението“.
Игрови действия:
На въпросите, зададени от учителя:
1. Как се чувствате когато около вас е чисто?
2. Как се чувствате когато около вас е мръсно?
Момичетата показват с мимики, а момчетата назовават с думи познатото настроение. След това си разменят ролите. Момичетата дават отговор на първия въпрос, а момчетата на втория.
Учител: От вашите отговори разбирам колко ви е неприятно, когато около вас е мръсно, колко сте притеснени и дори застрашени. Затова ще ви покажа и разкажа на екрана в картини един разказ, а вие слушайте и гледайте внимателно, за да ми кажете как са се почувствали героите в него.

Разказ: „Случка в парка“.
(презентация)
Беше хубав пролетен ден. Слънцето все по-силно грееше и топлеше въздуха наоколо. Дядо Борко реши да се разходи в парка. Мина покрай павилиона за вестници и списания и си купи днешен вестник. Седна на една пейка и започна да прелиства страница след страница. Унесен в четене дядо Борко не усети ветрецът, който бе започнал да подухва, само болката в старите му колене напомни, че трябва да се прибира вкъщи. Той остави вестника на пейката, подпря се за да може да стане и си тръгна. Изведнъж вятърът се усили и грабна оставения вестник. Вдигна го нагоре, разпъна го като чадър и го завъртя. Едрите капки дъжд, които закапаха бързо намокриха тънката хартия. Тя натежа падна малко по-надолу и се залепи на предното стъкло на минаващ по улицата автомобил. Шофьора бързо натисна спирачка, защото нищо не виждаше от падналия вестник. Когато излезе от колата, за да го махне от стъклото видя голямото дърво, в което за щастие не се беше блъснал.

Учител:
 Правилно ли е постъпил дядо Борко?
 Ако не му е нужен вестникът къде трябва да го изхвърли?
 Смятате ли, че е виновен?
 Ако сте наблизо какво бихте направили, за да не падне вестника на стъклото?
Учител: Грешката допусната от стария дядо е неволна. Старите хора понякога са малко разсеяни. А сега ще ви покажа още кой замърсява природата.
Презентация „Кой замърсява и унищожава природата“
На слайдовете се показват картини отговори на зададени въпроси, или се скриват грешни такива, изобразяващи видове замърсявания. Последните слайдове изобразяват рециклиране на отпадъци.
Учител: Вярвам, че разбрахте, че ако правилно изхвърляме боклука, около нас не само ще е чисто, но и отпадъците могат да са полезни.

Подвижна игра „Докосни пода“
Игрови правила: Децата се разделят на четири групи с емблеми – „чувал“, „метла“, „лопата“, „кошче“. Изпълняват указанията на учителя.
Игрова задача: Трябва да докоснат пода с толкова опори колкото изисква учителя – 1, 2, 3, 4 и повече.
Игрово действие: Всяка група изпълнява докосване на пода според поставената задача. При интерес играта се повтаря няколкократно и се сменяват задачите на групите.
Интерактивна групова работа
На две места в пространството на занималнята са подготвени маси за самостоятелна работа на две от групите. На първата ще се използва механизиран робот пчела Bee-Bot. На краката на трета маса е изпънато фолио, така че да може да се рисува на него с темперни бои. В един от ъглите на занималнята е обособен макет на замърсена поляна.
Децата имат на ръцете си емблеми, които им показват мястото, което трябва да заемат.
Избират се четири майки да помагат на децата в самостоятелната групова работа по маси.
I-ва група – „Подреди картинките“
Около табло разграфено на квадратна мрежа са разпръснати парчета от разполовени картинки. Децата трябва от едната половинка да насочат механизираната пчела до другата половинка и да подредят картинките отстрани до таблото.
II-ра група - „Направи ваза“ – децата имат задача да облепят отпадъчна ролка от тоалетна хартия и да я украсят творчески.
III-та група – „Малки художници“ – рисуват контейнерите за разделно събиране на отпадъци. Едно от децата рисува планетата „Земя“ като наш дом.
IV-та група - „Да изчистим поляната“ – разделно събират отпадъци в трите цвята контейнери.
Учител: Деца вие вярно подредихте картинките, разбрахте, че отпадъците могат да се използват отново, изчистихте добре поляната и нарисувахте прекрасната планетата в която желаете да живеете. Но, ми се иска да ви затрудня още малко – съгласни ли сте?
Игра „Вярно – невярно“.
Децата се групират от четири групи на две – „метла и лопата“, „ чували кошче“. На въпросите се отговаря само с „да“ и „не“. Резултатите се отчитат с усмихнато и сърдито човече.
 Вярно ли е, че природата става все по-замърсена?
 Когато сте на излет не трябва да почиствате остатъците от храната си?
 Трябва ли да прибирате и чуждите отпадъци?
 Вярно ли е, че в гората можем навсякъде да палим огън?
 Вярно ли е, че в планината използваме кошче за боклук?
 Вярно ли е, че можем да хвърляме консервени кутии и бутилки в реките?
 Вярно ли е, че трябва да направим забележка на непознат, ако замърсява?
 Можем ли да чупим клони на дървета?
 Можем ли да ровим в мравуняк с пръчка?
 Трябва ли да вдигнем паднало малко птиче в гнездото му?
Учител: Добре се справихте и с правилата, които трябва да спазвате когато сте сред природата. Но знаете ли, вчера когато се прибирах от работа вятъра духаше един лист хартия, който се залепи на палтото ми. Разгледах го и видях, че има написан текст.

Словесно-логическа задача: „На гарата“
Веско и Петър бяха много добри приятели, въпреки че Веско бе на девет години, а Петър на шест. Те обичаха често да ходят на гарата, за да играят около изоставените стари вагони. Днес бяха решили да се покатерят на един от тях и да си направят снимки с новия телефон на Веско, който му бе подарък за рождения ден. Петър като по-нетърпелив, смело крачеше напред. Приближавайки до стария вагон Веско от далече забеляза скъсаната електрическа жица, която лежеше върху вагона отгоре и от време на време хвърляше искри. Бързо изтича до Петър хвана го за раменете и почти го събори на земята. Петър се обърна към него и учудено го изгледа.
 Защо Петър гледа учудено Веско?
 Какво е предвидил Веско, че може да се случи?
 Кой е виновен за това нещастие, което можеше да се случи?

Учител: радвам се, че вече разбрахте кой замърсява природата и как да се справяте със замърсените места, правилните начини за изхвърляне на отпадъците, за да бъдат преработени. Хайде да попитаме Еколина дали й харесва всичко това, което научихте днес?
Еколина: Деца, много се радвам, че знаете толкова много как да опазвате природата чиста. За това искам да ви подаря правилата на моята майка. Ако ги спазвате заедно с вашите семейства нашата планета ще стане едно прекрасно място за живеене.
ПРАВИЛА:
Спирайте водата когато си миете зъбите, сапунисвате косата или тялото.
Когато се придвижвате на къси разстояния, ходете пеша.
При пазаруване използвайте торби от плат или друг подобен материал за многократна употреба.
Дарявайте ненужните дрехи, вещи, мебели.
Включвайте се в акции за почистване.
Не замърсявайте.
Ограничете използването на съдове и вещи за еднократна употреба.
Събирайте разделно отпадъците.
Засадете дърво.
Учител: Време е да изпратим Еколина.

Анелия Гечева Павлина Кръстева"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград