Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 ПЛАН - КОНСПЕКТ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - ДГ „ ДЕТЕЛИНА “ , ГР. БЯЛА СЛАТИНА

Образователно направление: „ Околен свят”
Ядра: „Светът на природата и неговото опазване“
Основна форма: Педагогическа ситуация
Тема: „Птиците, за които се грижи човекът“
Цели:
1.Затвърдяване и разширяване представите на детето за конкретни домашни птици - петел, кокошка, патица, гъска и пуйка.
2.Формиране на екологосъобразно поведение при отглеждането на домашни птици.
3.Възпитаване на положително отношение към природата, хората и домашните птици, като част от нея.

Очаквани резултати:
 Има конкретни представи за домашни птици;
 Разпознава, назовава и сравнява домашни птици по външен вид и начин на живот;
 Има положително отношение към труда на хората, отглеждащи домашни птици.
Методи: беседа, екологична приказка,словесно логическа задача.
Подходи: Резилианс, еко ( био ) центричен, валеологичен, интерактивен, ситуационен и игров подход.
Интеграция: Образователно направление: „ Български език и литература„
Образователно направление: „ Физическа култура „
Образователно направление: „ Музика „
Материали и средства: презентация, импровизиран кът на селски двор, карти - пъзели „Птици“, емблеми за децата ( различни по цвят кръгове – сини, жълти, червени и зелени), изображения на домашни птици и техните малки, звук на домашна птица (патенце), хранителни продукти, програмируема играчка: Пчела Bee-Bot.

Предварителна подготовка :
Пространството на занималнята е съобразено с темата и целите на ситуацията. На децата са четени разказите „Лили и Песнопейко“, с автор М. Иванова; „Кокошка и патенца“ от К. Д. Ушински;

Ход на ситуацията:
( Чува се звън на телефон. Учителя провежда разговор, по начин, по които да заинтригува децата.)
Учител: - Деца знаете ли кой ми се обади?
Обади се леля Славка която отглежда домашни птици и животни. Станала е голяма беда. Преди няколко часа над стопанския двор летели двойка орли, опитали се да грабнат квачката, но кучето Шарко успяло да я спаси. Всички птици много се уплашили и се изпокрили някъде. Тя сама не може да ги намери и ни моли да отидем да ѝ помогнем.
- Съгласни ли сте?
- Хайде бързо, да се построим в колона по двама и да тръгваме.
( Учител и деца тръгват и пристигат пред импровизирания селски двор. Там помощник – възпитателката в ролята на стопанката леля Славка ги посреща уплашена и разтревожена.)
Стопанка: - Добър ден! Добре, че се отзовахте на моята молба, защото имам голяма нужда от помощ. Веднага трябва да потърсим птиците и техните малки, и да ги приберем в птичарника. Бъдете тихи и внимателни защото птиците и техните малки са много уплашени, и могат да ви нападнат.
( В импровизирания селски двор предварително са скрити карти с изображения на малки и възрастни домашни птици.)
Стопанка: - Деца, тъй като птиците са много уплашени предлагам да влизате във двора на малки групи. Нека госпожата да определи групите.
( определят се групите според цвета на емблемите и броя на децата )
Учител: - Деца като намерите птица бързо ела те при нас, за да могат и останалите деца да се включат в търсенето.
( След като всяко дете е намерило карта – птица сяда на импровизираната поляна. )
Стопанка: - Благодаря, ви деца вие много бързо се справихте и открихте моите птици.
Учител: - Хайде сега тези от вас, които са открили пиленца да ги поставят при кокошката. ( същото действие се повтаря и за останалите деца открили патета, пуйчета)
Стопанка: - Елате деца да видите къде домашните птици снасят яйца, как се нарича това място? ( Показва импровизиран „полог„ с истинска слама и се активизира думата;
показват се хранилките - различни зърна, семена и трици.)
Учител: - Искате ли днес вие да поставите храна и вода в хранилките? - ( С помощта на учителя децата назовават определената храна и я поставят в хранилките. Учителя показва големи картини на патешко и кокошо семейство.)
- Познавате ли тези птици?
- По какво си приличат кокошката и патицата?
- А по какво се различават?
( обследване особености на външния вид, на домашната птица и нейното поведение)
- С какво се хранят тези птици?
- Защо човекът отглежда птици?
Частична преценка:
Стопанка: - Благодаря ви за оказаната помощ, че бързо се отзовахте и ми помогнахте да приберем птиците в птичарника. ( Чува се патешки звук ).
Учител: - Деца познахте ли на коя птица е този глас? - ( пате )
А сега ще ви разкажа една приказка, която се казва „Любопитното патенце“.

„ Любопитното патенце“

В един двор патицата си излюпила патенца. Те пораснали и тя решила да ги заведе на реката, за да ги научи да плуват. Подредила ги като влакче и ги повела, но последното патенце било много любопитно и решило да се разходи само.
Тръгнало към гората. Видяло една красива полянка с много цветя, но за зла беда там била и лисицата, която си търсела храна. Видяла патенцето и го подгонила.В този момент един ловец видял какво се случва. Взел пушката, насочил я към лисицата, ……, но гръмнал във въздуха. Лисицата се изплашила и избягала на вътре в гората. Патенцето също се изплашило, но като видяло своите братчета във реката как спокойно си плуват скочило бързо при тях. По този начин се спасило от лисицата и се научило само да плува.
Учител: - Защо ловецът не е убил лисицата?
• Трябва ли да убиваме безразборно животните?
• Правилно ли е постъпило патенцето?
• Ако се изгубите от кого бихте потърсили помощ?
Учител: - Хайде сега деца да си изиграем играта „ Лисица и петленца“
Описание на играта: Децата са петленца и се намират в едната половина на занималнята. Избира се едно дете за „Лисица“. То застава в другата половина на занималнята. Учителят кани петленцата да отидат на полянката, за да си клъвнат зрънца и сочна тревица като произнасят „клъв, клъв“ – ( изправят се, ходят, навеждат се, търсят зрънца, ослушват се). Учителят казва „Лиса идва „. Петленцата с бягане се прибират в къщичката си. Лисицата отвежда със себе си заловените петленца. Другите петленца извикват „кукуригу“, доволни, че Лисицата не е успяла да ги хване.
Правила: Децата излизат на полянката след поканата на учителя и се връщат след думите „Лиса иде“, а Лисицата ги гони.
( Децата са на килима. Чрез броилка се избират 4 деца за словесната дидактична игра „Човекът и животните“)
Словесната дидактична игра „Човекът и животните“
Цел: Да се затвърди умението на децата, да си служат с просто разширено изречение, да използват диалогична реч.
Нагледни материали: карти на домашни животни – петел, кокошка, патица и куче.
Описание: Определените чрез броилка деца, теглят карти. Дете питат „Ти кои си?“, „А какво можеш да правиш?“.
Примерни отговори: - „Аз съм петел, мога да кукуригам.“
Учителя обобщава: “Тогава живейте с мен и бъдете мои приятели“.
Учител: - А сега искам да ви разкажа за едно момченце и неговото тъжно пиленце.
( Словесно логическа задача „ Тъжното пиленце „ )
Момченцето се казвало Стаско и живеело в големия град веднъж когато отишъл при баба си на село, видял в двора малки пухкави пиленца. Баба му разказала, че преди три дни квачката излюпила десет пиленца. През целия ден Стаско не се отделял от тях.Когато трябвало да и тръгва помолил баба си да му даде едно пиленце.В началото тя му отказала и той много се натъжил, Тя много го обичала , дала едно пиленце и храна. Стаско добре се грижел за пиленцето, но забелязал, че със всеки изминал ден то ставало тъжно, плашливо и се свивало в ъгъла на кутията.
- Защо ли моето пиле е тъжно? – запитал се Стаско. А тези при баба са толкова весели, писукат щастливи, ходят до квачката и пак отиват за храна.
• Защо е тъжно пилето?
• От какво има нужда то?
• А какво бихте направили, за да стане пиленцето като своите братчета и сестрички?
Учителя обобщава: - Да деца както вие имате семейство и дом, и сте щастливи при мама и татко, така и пиленцето се нуждае да расте във своята среда при своето семейство.
( Следва групова работа по маси. На всяка маса помощник на децата ще бъде майка. На масите са поставени различни по цвят кръгове, които ще служат за ориентир на децата. Според цвета на своята емблема детето отива на масата със същия цвят кръг.)I Мултимедийна игра:“ Познай гатанката“
( Гатанката се чете от майката, децата отговарят и чрез кликване с мишката се разбира дали отговорът е правилен.)
Аз съм хубавец,
гласовит певец.
Шпори имам, а не съм ездач,
лягам си да спя по здрач.
Сутрин рано от стобора
будя всички хора.
Що е то? - ( петел )


Белопера,
дълговрата
платноходка
във реката.
Що е то? – ( гъска )

Има пъстро пъстрило,
пъстрило ветрило,
на двора разпери
и важно се пери.
Какво е, кажете,
за миг отгатнете!
Що е то? - ( пуяк )


Коте - мяка,
жаба - вряка,
тя пък - кудкудяка.
Що е то? – ( кокошка )
Преценка:

II игра: „Подреди пъзелите“
( На децата се предлагат карти по 4 на брой за всяка птица – кокошка, пате и бухал)
Учител: - Всички ли птици са домашни?
Преценка:

III игра: „Познай по вкуса“
( Приготвени са хапки от варено яйце и сирене. Децата са със затворени очи, майката поставя по една хапка в устата им.)
Учител: - Вкусно ли е2
• А познахте ли какво си хапнахте?
• А коя храна не е от домашна птица?
• Знаете ли от какво се прави сиренето?
• А кое животно ни дава мляко?
Преценка:


IV игра:“Посочи пътя“
( С помощта на програмируема играчка: Пчела Bee-Bot. Децата посочват с ръка пътя на малките патенца до патицата и на малките пиленца до кокошката; Преброяват квадратите майката настройва пчелата и децата разбират дали са отговорили правилно.)
Преценка:
Рефлексивна преценка:
- Затрудни ли ви нещо?
- А беше ли ви интересно?

Обща преценка:

Учителя: - Нека да поканим нашите гости – вашите майки да танцуваме заедно.
( Застават в кръг и танцуват „Патешкия танц“.)

Румяна Василева Андрияна Димитрова"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград