Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 СЦЕНАРИЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „СНЕЖАНКА” ПРИ ДГ“ ДЕТЕЛИНА“- ГР. БЯЛА СЛАТИН

Образователно направление: „Околен свят”
Ядро: Светът на природата и неговото опазване”
Основна форма: Педагогическа ситуация
Тема : „Грижим се за врабчето през зимата’’
Цели:
1.Формиране на познавателен интерес към представители на зимуващите птици в България – врабче.
2.Моделиране на еко(био)центртични модели на поведение чрез игри – проява на грижи към зимуващите птици, доброта, отзивчивост и др.
3.Затвърдяване на умение за описание на природни обекти – свързана реч, отговори на въпроси, обогатяване на активния речник.
4.Възпитаване положително отношение и ценностна ориентация при взаимодействието с природата и живи природни обекти – врабчета.

Очаквани резултати:
Представи: има елементарни представи за зимуващите птици
Умения: разпознава поведенчески прояви на птици, характеризира ги
Отношения: изпитва удоволствие от грижи за птиците

Ключови думи: врабче, крила, лети, кълве, човка, хранилка
Средства: мултимедийна презентация, екологична приказка, подвижна игра, музикална игра, словесно логическа задача
Методи: игрови метод, беседа
Подходи: интерактивен подход, ситуационен подход, еко(био) центричен подход, екологичен подход, резилианс подход
Интеграция:
ОН „Математика”
ОН „Физическа култура”
ОН „ Български език и литература“
ОН „Музика“

Предварителна подготовка:
- на децата: наблюдавали са птици през зимата
- на учителката: предварително подготвена презентация, диадема на врабче, кукла „Врабче“ за етюд и др.

Ход: Мотивация на децата:
Децата са седнали на килима. Учителката се обръща към тях и ги пита:
Учител: „Кой сезон сме сега? Зима е, нали, сняг вали, вали…..“
(Докато тя казва думите, помошник – възпитателя хвърля няколко хартиени снежинки във въздуха ).
Учителката приканва децата да изиграят
Имитационната игра „Сняг вали?“
„Сняг вали, вали натрупа,
Врабчо с човка чука,
иска той трохички –
даваме му всички.
Колко е щастливо
туй врабченце сиво“.
( децата извършват имитационни движения съобразно текста на играта )
Учител: Деца, я погледнете през прозореца? Някой чука, кой е? (врабчо )
( помощник – възпитателя помага на врабчето да влезе в стаята при децата )
Врабчо: -Здравейте деца ! Аз се казвам Чик. Ох, колко е студено! Не съм гладен, защото вие вчера ме нахранихте с трохи, за което ви благодаря. Вече си стоплих краката.
Децата: Здравей Чик !

Мултимедийна презентация „Грижим се за врабчето през зимата“

Първи слайд – снимки на врабче и врана.
Учител: Деца, хайде сега да познаете на коя от картинките е изобразено врабче?
( Следва описание на врабчето от децата )
Учител: - С какво е покрито тялото на врабчето?
- Какъв цвят са перцата му?
(Следва втори слайд , на който са изобразени деца, хранилка за врабче и къща за птици )
Учител: Кой е направил къщичката за птици?
-Кой ги храни всеки ден и кой се грижи за тях?
-От кого ще потърсим помощ, когато е необходимо?
Учител: Чудесни отговори дадохте, а сега се настанете удобно за да чуете една интересна случка:
Словесно логическа задача: „Мечтите на Чик“
Врабчето Чик мечтаело да замине на юг заедно с лястовичките и щъркелите. Молило се да го вземат, но те му казали, че е още малко и няма да може да стигне с тях до топлите страни. Неговото родно място е тук - в България.
Мъдрият Бухал го видял тъжен и му казал:
-Не заминавай ! Най – топло е под крилото на мама Врабка. А храна винаги може да се намери. Добри деца поставят хранилки за птици през зимата, пълни с трохи и вкусни зрънца.
Учител: -Защо Чик не е заминал за топлите страни?
-Кой се грижи за врабчетата и другите зимуващи птици?

Подвижна игра “Деца и врабчета“
Игрови правила: Децата се разделят на две групи -деца и врабчета . Застават в две срещуположни редици. Децата „врабчета“ стоят върху пейка, а пред другите деца са поставени кубчета, покрити с бял плат имитиращ снежна пряспа.
Децата „врабчета“ се упражняват да скачат от високо на ниско, да подскачат с два крака и прескачат препятствия.
Игрови действия: При сигнал : „Хайде деца да нахраним врабчетата“, групата деца прескачат преспата и имитират, че носят зрънца в шепите си като произнасят следните думи:
„Хей врабчета мили,
де ли сте се скрили?
Я се покажете
и зрънца клъвнете !“
Врабчетата скачат от пейката, подскачат с два крака и казват „клъв“, „клъв“.

Музикална игра „Песента на Врабеца“
( децата импровизират движения, съобразно текста на песента.)
Учител: Виждам, че се изморихте. Но знам, че много обичате да играете Затова ви предлагам да си изиграем и последната игра.

ТРИЗ игра „Отгатни думата“
Цел: Развиване на мисленето и бързина на реакцията
Описание: На слайд от мултимедийна презентация има образи на обекти от живата и неживата природа. Учителката чете изречението, а децата допълват, като назовават изображението на картинката.
-Враната казва („га“, „га“), а врабчето казва (чик – чирик )
-Гарванът е ( черен ), а врабчето (кафяво )
-Катеричката живее ( в хралупа ), а врабчето живее в (гнездо )
-Щъркелът ( отлита на юг ), а врабчето (остава тук )

Раздвижване на децата
„Да подскочим като малките врабчета - едно, две, три – като врабчо подскочи“

Екологична приказка “Смелото врабче“
Учител: Живели задружно до едно езеро много врабчета. Техният дом бил голямо клонесто дърво. Там имали гнезда, в които си отглеждали малките дечица. Денят бил много студен. Сняг имало навсякъде.
Дошли няколко момчета и започнали да замерят със снежни топки врабчетата и техните гнезда. До тук е добре това което следва апликира агресия. Едно от децата хвърлило заледена снежна топка и счупило крилото на малко врабче. Това което следва не е е добре То изпищяло от болка и паднало от гнездото си в снега. Капнала капка кръв върху белия сняг. Мама Врабка видяла това , бързо полетяла към момчето и го клъвнала по ръката. Другите врабчета също се спуснали към лошите момчета и започнали да ги кълват. Те се изплашили и избягали.
Едно от децата решило да се върне и да помогне на болното врабче. Заедно с мама Врабка превързали болното крило. Мама Врабка благодарила на детето и то се върнало радостно у дома.това не!!!!
Учител: -Харесва ли ви постъпката на децата ?
-Защо не ви харесва?
-Кой помага на малките деца когато са в беда и имат нужда от помощ?
Рефлексивна преценка на ситуацията:
-Кой беше наш гост днес?
-Кое беше най – интересното за вас?
-Затрудни ли ви нещо?
Ще научим заедно и за други птици, които зимуват при нас в следващите ситуации.
Обобщена преценка:

Диана Димитрова Мая Илиева"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград