Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 АВТОРСКИ КООПЕРАТИВНИ ИГРИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Кооперативно – мобилна игра за 6-7-годишни деца
Тема: „Две в едно“- /2 в 1/
Цел: Формиране на умения за сътрудничество, чрез търпение и толерантност на съвместните усилия за постигане на обща цел. Развиване на умения за координиране на действия с партньор в нова ситуация.
Игрова задача: Моделират макет на тема „Горски кът през зимата“ с пластичен материал – пластилин, солено тесто и други допълнителни материали и инструменти.
Организация на педагогическото взаимодействие: Децата се разпределят по двойки. Сядат едно до друго плътно и с вътрешните ръце се прегръщат през рамо. Работят така прегърнати през цялото време без да се пускат или разделят. Само с външните ръце, които са свободни, двете деца заедно като един човек ще моделират фигурата, която им е показана с помощта на карта.
- зайче, дърво, храст, пън, лисица, катеричка, дърво с хралупа и мечка, елха, птица и др.
Готовата фигура се отнася от двете деца отново прегърнати, както са работили и се поставя на подготвен макет в зимна обстановка. Така по двама застават на килима в кръг, за да може взаимно да си благодарят за успешно изработения модел и се прегръщат с усмивка.
Правила: Децата се определят по двойки по предпочитания или по избор на учителя и работят прегърнати без да се разделят.
Кооперативно – мобилна игра за 4-5-годишни деца
Тема: „Вълшебните огледала“
Цел: Формиране емоционална интелигентност у децата и умения на сътрудничество за постигане на обща цел. Усъвършенстване уменията за движение в кръг и реакция по сигнал.
Правила: Децата действат под сигнал, за да пресъздадат емоцията отразена върху огледалото.
Игрова задача: Да се пресъздава показаната емоция от децата.
Организация на педагогическото взаимодействие: Всички деца имат емблеми с различни цветове и се разделят на четири групи. Към всяка група се избира по един родител, който ще работи заедно с децата. На всяка маса е залепено изображение на лице със съответната емоция – болка, радост, щастие, гняв……….С помощта на родителите децата изработват „огледало“. На цветен кръг се рисува необходимото изображение. Залепва се сламка за дръжка на огледалото с тиксо. След кооперативното изпълнение, всяко дете с огледало в ръка застава в своята група, а групите са в кръг за изпълнение на мобилната част на играта.
При сигнал: „Пъстра въртележка се върти, върти. Стоп!Зелени огледала, бързо покажи!
Децата изнасят (опъват ) ръката с огледалата напред.
Зелените огледала: „Хайде, покажи, как се чувстваш ти?“
Останалите деца пресъздават изобразената емоция, сякаш са се огледали и виждат своето изражение в момента. Играта продължава докато се изредят всички цветни огледала.
Игрови действия: Рисуване на изображение на лице с флумастери, лепене на сламка за дръжка на огледалото, извършване на имитационни движения, свързани с речитатива.
Кооперативна игра за 4-6-годишни деца
Тема: „Цветни балони“
Цел: Формиране на положителни емоции за здраве и увереност.
Игрова задача: Заедно с емотиконът „Емо“, който идва на гости децата рисуват върху надут балон неприятна емоция, като внимават да не го спукат.
Правила: Децата работят индивидуално, след което се оформят в екип, за да съберат балоните в общ „букет“.
Организация на педагогическото взаимодействие: Всяко дете получава по един надут балон с нарисувани очи. То ще има за задача да нарисува върху него с флумастер неприятно изражение (чувство ). Балоните се събират в общ куп. Между тях се поставят 2 – 3 балона с хелий. Букетът от балони се пуска да излети през прозореца. По този начин ще се изгонят неприятните емоции от групата. Но в занималнята остава един не нарисуван балон, на който „Емо“ рисува усмивка. Този балон остава в занималнята, защото всички деца са щастливи, весели и добри приятели.
Игрови действия:Рисуване на неприятно чувство (изражение) върху балон с флумастер.

Кооперативно – мобилна игра за 4-5-годишни деца
Тема: „Малки помощници“
Цел: Формиране на представи за труда на стопаните, които отглеждат домашни птици. Изпълнение на различни видове труд от децата в условия на сътрудничество и взаимопомощ.
Игрова задача: Извършване на елементарни трудови действия под ръководството на учителя за обогатяване на представите на децата за домашните птици.
Правила: Спазват норми на безопасност при общуване с природни обекти – птици.
Организация на педагогическото взаимодействие: Децата се разделят на четири групи с помощта на емблеми – различни по цвят. На децата се поставят следните задачи:
Първа група ( кръгчета с червени пера ) – хранят птиците със зрънца и хляб в хранилка.
Втора група (кръгчета със зелени пера ) – метат и събират разпиляната слама и изхвърлят отпадъците в подходяща кофа.
Трета група ( кръгчета със жълти пера ) – събират яйца в кошниците от кокошарника.
Четвърта група ( кръгчета със сини пера ) – наливат с лейки вода в съдовете и я дават на птиците.
(децата извършват елементарни трудови действия под ръководството на учителя и помощник – възпитателя- стопанка)
Стопанката благодари на децата за положения труд.
Игрови действия: Разделяне децата на групи, хранене на домашни прици, поене с вода, чистене, събиране на яйца.


Кооперативно-мобилна игра за … за 5-7–годишни деца
Тема: „Черен Петър“
Цел: Усъвършенстване на уменията за откриване на познати обекти от околната действителност. Развиване на умение за разпръснато бягане и подскоци с придвижване.Стимулиране на асоциативното мислене у децата, сътрудничество, изразяване на подкрепа.
Игрова задача: Откриване на познати обекти и комбинирането им по двойки.
Организация на педагогическото взаимодействие: На пода са подредени в кръг или две редици карти с изображения на обекти от действителността – по две карти с един и същи обект и една карта с Черен Петър. (две слънца, две момчета, две зайчета и др.)
При следните сигнали от учителя децата изпълняват действия съгласно текста: - 1,2,3 Бързо бягай ти! – децата бягат разпръснато около картите.
– 1,2,3 До карта застани, два пъти подскочи …..и карта си вземи! – децата изпълняват указанията на учителя.
– 1,2,3 – На всички ти я покажи и дете със същата карта си намери! – всяко дете си намира другарче със същата карта като с неговата и образуват двойка.
На едно дете се пада картата „Черен Петър“. То не намира другар. Учителката го приканва да изпее любима песен или да каже гатанка, стихотворение. Всички деца го поздравяват за изпълнението и му благодарят. Детето не се чувства победено, а напротив зарадвало е всички със своето изпълнение.
Правила: Правилно да изпълняват действията съгласно текста и да застават по двойки. Да благодарят на детето, у което е карта „Черен Петър“, за да не се чувства победено, а оценено позитивно от децата в групата. Може и да го прегърнат като по този начин изразяват своята емоционална интелигентност.
Кооперативно-мобилна игра за за 5-7–годишни деца
Тема: „Светофар“
Цел: Формиране на умения у децата да реагират на подаден словесен сигнал свързан с правила по БДП и да бъдат мобилни чрез изпълнение на странично скачане /в ляво и дясно/ с два крака и заемане на разкрачен стоеж. Ориентиране в знаково схематични модели. Игрова задача: Играта е колективна без излъчване на победители или отпадане при грешка. Играе цялата група.
Организация на педагогическото взаимодействие: На пода е залепена дълга лента от тиксо, че да може да застане цялата група в колона в разкрачен стоеж върху лентата и трите светлини на светофара във форма на кръг.В ляво от лентата е поставен кръг с жълт цвят, в дясно със зелен цвят, а над лентата с червен цвят. Всички деца са застанали в изходно положение с два крака върху лентата. При сигнал червен –децата застават в разкрачен стоеж над лентата; жълт с два крака от ляво; зелен от дясно. Ако някое дете сгреши се поправя при следващото подаване на сигнала. „Цветните“ сигнали могат да се разбъркват за провокация. В играта няма победители и победени, защото всички са удовлетворени.
Правила: Децата скачат с два крака в ляво и дясно от лентата или застават в разкрачен стоеж в зависимост от подадения цвят: червен – разкрачен стоеж; зелен с два крака в дясно и жълт- с два крака от ляво.

Кооперативно-мобилна игра за за 5-7–годишни деца:
Тема: „Снежна елха“
Цел: Формиране на умения за сътрудничество за постигане на обща цел.
Игрова задача: Да украсят с изрязани хартиени снежинки – (големи и малки) моделирана голяма хартиена елха върху постер.
Организация на педагогическото взаимодействие: На децата се дава сгънат бял квадратен лист хартия и ножица, за да изрежат снежинките /5 - 10 малки и 5 - 10 големи/. Всички се събират в голяма купа или поднос. Между снежинките учителката поставя и няколко изрязани водни капки за провокация.
При думите „Хей деца, сняг заваля!“ учителката „изсипва“ от високо снежинките, които танцуват във въздуха, а децата ги наблюдават/могат да танцуват със снежинките/. Насочват се да вземат само по 1 снежинка, след което се разпределят в две групи – с малки и с големи снежинки. Застават в две колони пред постера и лепят своята снежинка върху елхата. Отдръпват се на разстояние и изразяват своите емоции за красивата снежна елха, която заедно са украсили.
/Могат да се затвърдят и знания по математика/.
Правила: Децата избират само снежинките паднали на земята като всяко дете взема само по една снежинка. Водните капки остават на пода. Да изчакват своя ред в колоната.

Кооперативно – мобилна игра за за 5-7–годишни деца
Тема: „Дъга“
Цел: Усъвършенстване на уменията за работа в екип и движение към ориентир.
Затвърдяване на уменията за апликиране на модел по образец.
Игрова задача: Създаване на макет на природното явление „дъга“.
Правила: Работа в екип за създаване на обект от природната среда.
Организация на педагогическото взаимодействие: Децата се разделят на седем групи според цветовете на дъгата. Подредени са предварително в кръг от учителката. Всяко дете от групата получава цветен лист хартия с форма на геометричната фигура правоъгълник. Всяка група, в зависимост от цвета на геометричната фигура, трябва да залепи (монтира ) съвместно по един цвят от дъгата върху макет. ( Предварително е направен макет на дъга от бял картон с два облака, в началото и в края на дъгата, на които е поставено изображение с отрицателна емоция-тъга. След монтирането на цветовете, многоцветната дъга изгрява и облаците започват де се усмихват. Слънцето се показва над дъгата и изображението на отрицателната емоция се сменя с положителна – радост – усмивка.)
Игрови действия: Последователно лепене от децата на готово изрязан лист цветна хартия върху макет. След играта всички деца се усмихват.

Кооперативно – мобилна игра за 5-7–годишни деца
Тема:„Пепеляшка“
Цел: Формиране на умения за сътрудничество и съпричастност за постигане на обща цел. Развиване на умения за координиране на действия с партньорите в групата.
Игрова задача: Сортират познати растителни семена, за да помогнат на Пепеляшка да ги раздели по видове съгласно указанията на мащехата.
Организация на педагогическото взаимодействие: Цялата група се разделя на 2 или 3 подгрупи с отличителни знаци или по избор на учителя. От всяка група с броилка се избира детето, което ще играе ролята на Пепеляшка – поставя й се корона или друг отличителен белег, а останалите са гълъбчета /птиците приятели на Пепеляшка/. Всяка група получава по една тава с различни видове семена така объркани, че всяко семенце трябва да се отдели в отделен съд-предварително приготвен. В тавата са поставени от следните видове семена: жито, боб, царевица, леща, тиквени семки, слънчоглед, ориз и др.-/4 или 5 вида семена/.
Спазва се следната последователност: В тавата трябва да останат само житните семена, а всички останали се отделят в самостоятелни съдове. Пепеляшка участва активно при сортирането на семената. Семената са сортирани. Пепеляшка е много щастлива, че е успяла да изпълни поръчката на мащехата. Тя ще може да отиде на бала. Благодари на своите приятели „гълъбчетата“ и заедно хванати за ръце в кръг се въртят и пеят.
Правила: Децата сортират по вид различни видове семена в определени за целта съдове.
Кооперативно – мобилна игра за 5-7–годишни деца
Тема: „Художници“
Цел: Формиране на умения за сътрудничество за постигане на обща цел при създаването на природен пейзаж, сюжетна картина, природно бедствие – пожар, наводнение, земетресение. Усъвършенстване на фината моторика на ръката и развиване на умения за координиране на действия с партньорите в групата.
Игрова задача: Създаване на природен пейзаж, сюжетна картина, природно бедствие – пожар, наводнение, земетресение по даден начален образ с графичен или живописен материал.
Организация на педагогическото взаимодействие: Цялата група се разделя на 2 или 3 подгрупи с отличителни знаци или по избор на учителя. На постер се рисува начален образ /елха, слънце, топка, цвете, животно, огън, облак, дете…/. Уточнява се темата на картината преди или след създаването й – примери: „ В гората“, „Пролет“, „Наводнение“, „Игри“ ……
Децата застават в колона по един пред постера и всяко дете дообогатява по свой избор композицията. Детето, което вече е рисувало застава в края на колоната, за да изчака своите партньори. Картината е завършена и се обсъжда изобразеното.
С готовите картини се прави изложба или се украсявя занималнята.
Правила: Децата търпеливо се изчакват в колоната и рисуват с материали и цветово, като проявяват творчество.

Илинка Горанчовска"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград