Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


НОВА КНИГА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЕТО - ХХІ ВЕК”
Презентирм книгата:
Педагогическото взаимодействие е обект на изследване откакто съществува възпитанието като вид човешка дейност.
Мотивите ми да прибавя собственото си разбиране по проблемите на педагогическото взаимодействие са много:
- За четиридесет години пряко мое участие в разработването на теорията и практиката на педагогическото взаимодействие ми дава право да споделя творческите си разбирания за организацията на педагогическия процес в детската градина.
- Бях свидетел на всякакъв вид „модни” включвания в педагогическия процес, които колкото бързо идваха, толкова по-бързо си отиваха.
- Продължавам да следя развитието на теорията на педагогическото взаимодействие за да установя, че липсва пряка доказателствена изследователска работа, а се пренарежда наукоподобно, което е видно от незадоволителните възпитателни резултати и липсата на нови разработки по проблема.
Разработените в книгата проблеми на педагогическото взаимодействие в системата „педагог-дете-деца” са резултат от дългогодишните ми изследвания, посветени на хармонизиране връзката на детето с обкръжението му и представя теоретика-практически авторски модел. В рамките на 272 страници са разработени:
o Педагогическото взаимодействие като явление.
o Теоретични основи на педагогическото взаимодействие.
o Диалогичното възпитание - новата парадигма на педагогическото взаимодействие.
o Субекти и инструменти на педагогическото взаимодействие.
o Личностно-ориентиран модел на педагогическо взаимодействие.
o Информацията - начин на употреба в процеса на педагогическото взаимодействие.
o Средата - иновативните проблеми на педагогическото взаимодействие.
o Универсалност на играта в процеса на педагогическо взаимодействие.
O Технологии за организация на педагогическото взаимодействие – форми.
o Методи и техники за педагогическо взаимодействие.
o Диагностика на детския опит - резултат от педагогическото взаимодействие.
o Педагогическото взаимодействие и подготовката на детето за живота и училището.
o Дизайн на средата за педагогическо взаимодействие.
Цената на книгата е 15 лева.
ТЯ ЩЕ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА САМО С КНИГОПОЩА ОТ ИЗДАТЕЛЯ „ДИДАС КО-ГАЛЧЕВ”.

ПОДРОБНОСТИ НА www.GALCHEVA.COM

09.01.2015

Всички новини
Страница: 1 2

НОВА КНИГА 12.02.2017
НОВА КНИГА 02.02.2015
НОВА КНИГА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЕТО - ХХІ ВЕК” 09.01.2015
ОБУЧЕНИЕ 23.11.2014

Страница: 1 2

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград