Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


ПОДДЪРЖАЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ
ФИРМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
ЕТ „Дидас Ко-Галчев-Георги Галчев”
Гр. Пазарджик, ул. „Освобождение” № 8, GSM 0889909169, e-meil galchev@abv.bg

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРЕДЛАГАМЕ НОВ МОДЕЛ НА ПОДДЪРЖАЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ СЪОБРАЗНО ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВИ НУЖДИ

1. Квалификация на директори на тема: ДИРЕКТОРЪТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ПЕДАГОГ ИНОВАТОР
Анотация: През последните години новият икономически модел за работа в детските градини превърна директора в сметковедец. Професионално всички директори на детски градини са педагози и „новата” им позиция ги отдалечи от преките им функции на педагогически ръководител и наставник на екипа в детското заведение.
Тематичен план:
• Иновативни модели на педагогическо взаимодействие.
• Иновациите - мода или необходимост за обновяване и усъвършенстване на педагогическия процес в детската градина.
• Иновативни проблеми на образователното съдържание в педагогическия процес на детското заведение.
• Иновации в технологията на работа в детската градина.

2. Квалификация на главни учители на тема: ГЛАВНИЯТ УЧИТЕЛ - ПОСРЕДНИК НА ИНОВАЦИИТЕ В ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Анотация: Главният учител е с отговорността да подкрепя колегите си и да е проводник на нови идеи и гарант за тяхната реализация. Подготовката за представяне на добрия педагогически опит е част от неговите задължения. Разработването и управлението на проекти е важно за просперитета на детското заведение.
Тематичен план:
• Технология за написване на педагогическа статия.
• Разработване и управление на проекти от деца и възрастни.
• Тренинги и тяхното ръководство.

3. Квалификация на помощник възпитатели на тема: ДРУГИЯТ ПОГЛЕД ВЪРХУ ИНСТИТУЦИЯТА ДЕТСКА ГРАДИНА
Анотация: Психолого-педагогическата подготовка на помощник възпитателите е залог за успешна екипната работа във възпитателния процес в детската градина.
Тематичен план:
• Играта и участието на помощник възпитателя в нейната организация и провеждане.
• Екология на средата за живот и възпитание на детето в детската градина.
• Формиране на безопасно поведение за опазване здравето и живота на детето.
4. Тийм билдинг с учителските екипи на теми:
Анотация: Подборът на проблематиката е съобразен с най-актуалните теоретико-практически проблеми на възпитателно-образователния процес в детската градина.
АКТУАЛНО!!!
• Човешка безопасност – поведение при бедствия, аварии и катастрофи.
• Формиране на резилиантно поведение за оцеляване в екстремна среда.
• Екология, здравно образование и поведение в екстремна среда.
• Неудобната педагогика – теоретични аспекти.
• Формиране на социални умения у децата от предучилищна възраст.

ИНОВАТИВНО!!!
• Интерактивни методи в педагогическия процес в детската градина.
• Иновационни проблеми на предучилищната педагогика.
• Теория и технология за работа с бързоуспяващи деца.
• Основи на гражданското образование.
• Екопедагогика за доучилищна възраст.
• Формиране ценностната система на детето от предучилищна възраст.
• Толерантност и агресия.

УЪРКШОП!!!
• Технология за написване на педагогическа статия.
• Разработване и управление на екологични проекти от деца.
• Играта – екологична практика на детето.
• Формиране на изследователско поведение у детето.
• Играта-драматизация – форма за себеизразяване.

ТРЕНИНГИ!!!
• Играта – педагого-терапевтични функции.
• Еколого-педагогически тренинг за деца.
• Неудобната педагогика.

Имаме компетентността да подготвим теми, които Ви интересуват.
Изработваме библиографски справки по заявени теми.
Консултираме научни проекти и показни практики.
Изработваме презентации.

Автори сме на над 200 научни труда по проблемите на предучилищното възпитание.
Съавтори сме на новата програмна система за подготвителна група "Здравей училище" на издателство Булвест 2000.
Съавтори сме на новата програмна система "Приказни пътечки" на издателство Булвест 2000.

Страниците на нашето списание www.galcheva.com са достъпни за всички, които имат нужда да споделят това, което ги вълнува за възпитанието – настоящо и бъдещо на децата ни.

ВАЖНО!!! Курсовете се договарят според броя на участниците. Плащане само по банков път с издаване на фактура.

Брой участници ОБУЧЕНИЕ - 8 часа
от 18 до 23 участника 48 лв. за участник
от 24 до 30 участника 46 лв. за участник
от 31 до 40 участника 44 лв. за участник
под 18 и над 40 участника ПО ДОГОВАРЯНЕ
Включва:
• обучение на място или на избрано от заявителя място;
• комплект печатни работни материали за всеки участник;
• сертификат за успешно преминато обучение.

За подробности и връзка с екипа:
Доц. д-р Камелия Галчева, Тел. 0886208737 Е-mail: kgalcheva@abv.bg
Георги Галчев Тел. 0889909169 E-mail: galchev@abv.bg

08.01.2014

Всички новини
Страница: 1 2

НОВА КНИГА 12.02.2017
НОВА КНИГА 02.02.2015
ОБУЧЕНИЕ 23.11.2014
ПОДДЪРЖАЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ 08.01.2014

Страница: 1 2

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград