Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
ЗА ПОРЪЧКА НАПРАВЕТЕ ЗАЯВКА НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ:galchev@abv.bg , kgalcheva@abv.bg или на страниците на списанието. Работим само с ЕКОНТ. ПОСОЧЕТЕ АДРЕС И ОБЕЗАТЕЛНО ТЕЛЕФОН. ИЗДАВАМЕ ФАКТУРА ЗА ЗАКУПЕНИ КНИГИ.
КНИГАТА НЕ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА В КНИЖАРНИЦИТЕ.


Съдържание:

Въведение
ГЛАВА ПЪРВА. ПРЕДИ ТЕОРИЯТА ДА СТАНЕ ПРАКТИКА
Лекция № 1. Безопасното поведение и разбирането за него
Лекция № 2. Дисциплината е любов
Лекция № 3. Нашият авторски модел за безопасно детско поведение
Лекция № 4. Помагалата на публичния модел за детска безопасност
Лекция № 5. Човешката безопасност – някои теоретични обосновки
Лекция № 6. Играта в полза на детската безопасност
Лекция № 7. „Имало едно време …”. Приказката – универсално педагогическо средство за формиране на безопасно поведение
Лекция № 8. Проектът – иновативна форма за формиране на безопасно детско поведение
Лекция № 9. Тренингът – интегрираща форма на педагогическо взаимодействие
Лекция № 10. Отчитане постиженията на детето в овладяване на норми на безопасност
Лекция № 11. Информационните източници и детската безопасност
Лекция № 12. Модел за формиране на безопасно детско поведение в семейството
Лекция № 13. Опасностите за деца и възрастни
ГЛАВА ВТОРА. ПРАКТИКАТА – ОСНОВА НА ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ
2.1. Планиране на темите по безопасно движение по пътищата за 3-4-годишни деца
2.1.1. Планиране на допълнителни теми
2.2. Педагогически ситуации:
Тема: Моят дом
Тема: Пътувам с автомобил
Тема: Моите играчки
Тема: Разпознавам звук и цвят
Тема: С мама и татко на разходка
2.2.1. Допълнителни ситуации
Тема: Моето тяло
Тема: Цвят, вкус и мирис
2.3. Планиране на темите по безопасно движение по пътищата и поведение при бедствия, аварии и катастрофи за 4-5-годишни деца
2.4. Педагогически ситуации:
Тема: Нашата улица
Тема: Движение на въздуха
Тема: Как се пали огън
Тема: Пожар
Тема: Светофар-другар
Тема: Бурята не е страшна
Тема: Пресичам безопасно
Тема: Къде играят децата
Тема: Моят велосипед
2.5. Планиране на темите по безопасно движение по пътищата и поведение при бедствия, аварии и катастрофи за 5-6-годишни деца
2.6. Педагогически ситуации:
Тема: Бурята
Тема: Пътят ми до детската градина
Тема: Огънят – приятел и враг
Тема: Могат ли хората без превозни средства
Тема: Познавам пътните знаци
Тема: Опасностите през зимата
Тема: Когато земята се тресе
Тема: На площадката по БДП
Тема: Какво трябва да знае малкият пешеходец
Тема: Какво трябва да знае малкият велосипедист
2.7. Планиране на темите по безопасно движение по пътищата и поведение при бедствия, аварии и катастрофи за 6-7-годишни деца
2.8. Педагогически ситуации:
Тема: Градът/селото, в който живея
Тема: Когато водата е страшна
Тема: Нашата улица
Тема: Природни бедствия. Земетресение
Тема: С огъня шега не бива
Тема: Как хората общуват от разстояние
Тема: Кои знаци познава велосипедистът
Тема: Пътувам с автобус
Тема: Моят път до детската градина
Тема: Изправност на велосипеда
Тема: Природните бедствия
Тема: На площадката за велосипедисти
ГЛАВА ТРЕТА. ИГРАЕМ И СЕ УЧИМ
3.1. Дидактични игрови упражнения за запознаване, затвърдяване и разширяване знанията и поведението на децата за безопасност в околната среда – у дома, на улицата и сред природата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ОТВОРЕН КРАЙ 

25.01.2021

Всички новини
Страница: 1 2

НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ 25.01.2021
НОВА КНИГА 12.02.2017
НОВА КНИГА 02.02.2015
ОБУЧЕНИЕ 23.11.2014

Страница: 1 2

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград