Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
Според чл. 69. (3) от Закона за предучилищното и училищно образование гласящ, че „Държавните,общинските и частните детски градини могат да работят по авторски и иновативни програмни системи в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование” през 2016 година отправихме покана към всички детски градини в страната за разработването на авторски и иновативни програмни системи за работа в педагогическия процес на детската градина. За наша радост, вече трета година да работим с екипите на ДГ „Детелина” гр. Бяла Слатина, ДГ „Светлина” гр Стара Загора”, ДГ „Вълка Ташевска” с. Търнава, общ Бала Слатина. Към тях се присъединиха и ДГ „Слънце” гр. Ловеч и ДГ „Зора” гр. Ловеч.
НОВАТА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА” Е ДА ПУБЛИКУВАМЕ ПРАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ОТ СЪВМЕСТНАТА НИ РАБОТА ПО СЪЗДАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНА АВТОРСКА ПРОГРАМНА СИСТЕМА
МАТЕРИАЛИТЕ ЩЕ БЪДЪТ ПУБЛИКУВАНИ В СПЕЦИАЛНА РУБРИКА С АБРИВИАТУРА „АИПС” – авторска иновативна програмна система
Снимката е от ДГ"Детелина" гр.Бяла Слатина, директор Мариета Иванова

04.01.2019

Всички новини
Страница: 1 2

НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА” 04.01.2019
НОВА КНИГА 12.02.2017
НОВА КНИГА 02.02.2015
ОБУЧЕНИЕ 23.11.2014

Страница: 1 2

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград