Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА ЕТ „ПЕДАГОГИЧЕСКА КЪЩА ГАЛЧЕВ” Е СВЪРЗАНА С ВИЗИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТОЗА РАЗВИТИЕТОНА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ, КОНСУЛТАЦИИ, КНИГОИЗДАВАНЕ, КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ С КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА РАСТЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
За ефективно провеждане на ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО Ръководството е определило следните основни цели:
• Удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на Клиентите и Заинтересовани страни;
• Повишаване на качеството и разширяване обхвата на предлаганите услуги;
• Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
• Оптимизиране на технологичните процеси чрез усвояване на нови технологии и оборудване за повишаване на икономическия ефект;
• Прилагане на систематичен подход за поддържане на обучението и повишаване квалификацията на служителите;
• Поддържане на гъвкава маркетингова политика;
• Непрекъснат мониторинг с цел повишаване удовлетвореността на Клиентите и качеството на предоставяната услуга;
• Мотивация на всички служители за подобряване на ежедневната работа;
• Осигуряване и поддържане на ефикасна работна среда;
• Поддържане и непрекъснато развиване на лидерските качества на Ръководството;
• Увеличаване дела на от печалбата, използван за реинвестиране;
• Осигуряване на съответствие с приложимите законови и други изисквания, които ЕТ „ПЕДАГОГИЧЕСКА КЪЩА ГАЛЧЕВ” си е поставила, чрез планирани мероприятия за непрекъснато информиране за изисквания на приложимото законодателство и нормативни изисквания;
• Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана система за управление на качеството.
Ръководството на ЕТ „ПЕДАГОГИЧЕСКА КЪЩА ГАЛЧЕВ” е създало условия за стриктно спазване изискванията на системата за управление на качеството в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски състав в нейното развитие.
КАТО УПРАВИТЕЛ НА ЕТ „ПЕДАГОГИЧЕСКА КЪЩА ГАЛЧЕВ”, ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО.

Дата: 20.12.2016 г. Георги Галчев
/Управител/

27.12.2016

Всички новини
Страница: 1 2

НОВА КНИГА 12.02.2017
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО 27.12.2016
НОВА КНИГА 02.02.2015
ОБУЧЕНИЕ 23.11.2014

Страница: 1 2

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград