Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
• ФИРМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
• ЕТ „ПЕДАГОГИЧЕСКА КЪЩА ГАЛЧЕВ”
• GSM 0889/909-169, e-mаil: galchev@abv.bg
• www.galcheva.com

• УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
• ПРЕДЛАГАМЕ НОВ МОДЕЛ НА ПРОДЪЛЖАВАЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ СЪОБРАЗНО ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВИ НУЖДИ

• Аукцион на педагогически идеи.(Делова игра)
• Безопасно поведение в ежедневието на децата.(Тренинг)
• Валеологичният подход при създаване и прилагане на система за здравно възпитание на децата от предучилищна възраст.
• Формиране на оцеляващи стратегии за поведение в екстремна среда.
• Главният учител - посредник на иновациите в теорията и практиката в детската градина.
• Диалогичното възпитание – формиране на комуникативни умения Екология, здравно образование и поведение в екстремна среда.-
• Еколого-педагогически тренинг за деца.( Тренинг)
• Еколого-педагогически тренинг за учители. ( Тренинг)
• Ефективни техники за комуникация и работа с родители.
• Екопедагогика за доучилищна възраст.
• Играта – екологична практика на детето.(Уъркшоп)
• Играта с нови педагогически функции.
• Играта-драматизация – форма за себеизразяване.(Уъркшоп)
• Игрови техники /игри-упражнения/ за овладяване умение за развитие на играта.
• Идеи за въвеждане на детето в неговите права.
• Иновационни проблеми на предучилищната педагогика.
• Интерактивни методи в педагогическия процес в детската градина.
• Директорът на детската градина – педагог иноватор.
• Личностно ориентиран модел на педагогическо взаимодействие
• Личностно-ориентиран подход при използване на играта.
• Неудобната педагогика – практически аспекти (Тренинг)
• Основи на гражданското образование.
• Критерии за избор на помагала и образователни книжки.
• Приказката – универсално педагогическо средство.
• Разработване и управление на екологични проекти от деца.(Уъркшоп)
• Специфика на гражданското възпитание на децата от ПУВ
• Технология за написване на педагогическо съчинение. .(Уъркшоп)
• Технологии за формиране на социални умения чрез шестте източника на резилианса.
• Теория и технология за работа с бързоуспяващи деца.
• Технология на икономическото възпитание.
• Толерантност и агресия – автори и системи за възпитаване на сътрудничество.
• Толерантност срещу агресията в предучилищна възраст.
• Формиране на изследователско поведение у детето.(Уъркшоп )
• Формиране на резилиантно поведение за оцеляване в екстремна среда.
• Формиране на социални умения у децата от предучилищна възраст.
• Формиране на социалните умения и социалната интелигентност в процеса на подготовката за училище.
• Формиране на универсални учебни действия в подготовката на детето за училище.
• Формиране на ценности и преодоляване на конфликти в процеса на взаимодействие между родители и педагози
• Формиране ценностната система на детето от предучилищна възраст.
• Човешка безопасност – поведение при бедствия, аварии и катастрофи.
• „Шамарът вкъщи е здравословен” или шамарът - форма на диалог.
(Обучение за родители-2 часа)
• “Професията” родител или как да възпитаваме, за да сме щастливи (Обучение за родители-2 часа)
• За помощник- възпитатели на тема: Другият поглед върху институцията детска градина.- 4 часа

• Имаме компетентността да подготвим тема, които Ви интересува.
• Изработваме библиографски справки по заявени теми.
• Консултираме научни проекти и показни практики.
• Изработваме презентации.

• Автори сме на над 200 научни труда по проблемите на предучилищното възпитание.
• Съавтори сме на програмна система за подготвителна група „Здравей училище” на издателство Булвест 2000.
• Съавтори сме на програмна система „Приказни пътечки” на издателство Булвест 2000.

• Страниците на нашето списание www.galcheva.com са достъпни за всички, които имат нужда да споделят това, което ги вълнува за възпитанието – настоящо и бъдещо на децата ни.
• ВАЖНО!!! КУРСОВЕТЕ СЕ ДОГОВАРЯТ СПОРЕД БРОЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ. ПЛАЩАНЕ САМО ПО БАНКОВ ПЪТ С ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА.
• Брой участници ОБУЧЕНИЕ - 8 часа
• от 18 до 40 участника 52 лв. за участник
• под 18 и над 40 участника ПО ДОГОВАРЯНЕ
• Включва:
• обучение на място или на избрано от заявителя място;
• комплект печатни работни материали за всеки участник;
• сертификат за успешно преминато обучение.

• За подробности и връзка с екипа:
• Доц. д-р Камелия Галчева, GSM: 0886/208-737 Е-mail: kgalcheva@abv.bg
• Георги Галчев, GSM: 0889/909-169 E-mail: galchev@abv.bg

13.09.2016

Всички новини
Страница: 1 2

НОВА КНИГА 12.02.2017
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 13.09.2016
НОВА КНИГА 02.02.2015
ОБУЧЕНИЕ 23.11.2014

Страница: 1 2

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград