Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


БЛАГОДАРНОСТ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ, КОИТО УДОСТОИХА С ИНТЕРЕС НОВИТЕ МИ КНИГИ. ВЯРВАМ, ЧЕ СА ВИ ИНТЕРЕСНИ И НАЙ-ВЕЧЕ ПОЛЕЗНИ. ПИШЕТЕ МИ НА ЛИЧНИ ВАШЕНО МНЕНИЕ Е МНОГО ВАЖНО ЗА МЕН.
„ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЕТО - ХХІ ВЕК” И
„НЕУДОБНАТА” ПЕДАГОГИКА
Презентирм книгата: „ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЕТО - ХХІ ВЕК”
Педагогическото взаимодействие е обект на изследване откакто съществува възпитанието като вид човешка дейност.
Мотивите ми да прибавя собственото си разбиране по проблемите на педагогическото взаимодействие са много:
- За четиридесет години пряко мое участие в разработването на теорията и практиката на педагогическото взаимодействие ми дава право да споделя творческите си разбирания за организацията на педагогическия процес в детската градина.
- Бях свидетел на всякакъв вид „модни” включвания в педагогическия процес, които колкото бързо идваха, толкова по-бързо си отиваха.
- Продължавам да следя развитието на теорията на педагогическото взаимодействие за да установя, че липсва пряка доказателствена изследователска работа, а се пренарежда наукоподобно, което е видно от незадоволителните възпитателни резултати и липсата на нови разработки по проблема.
Разработените в книгата проблеми на педагогическото взаимодействие в системата „педагог-дете-деца” са резултат от дългогодишните ми изследвания, посветени на хармонизиране връзката на детето с обкръжението му и представя теоретика-практически авторски модел. В рамките на 272 страници са разработени:
o Педагогическото взаимодействие като явление.
o Теоретични основи на педагогическото взаимодействие.
o Диалогичното възпитание - новата парадигма на педагогическото взаимодействие.
o Субекти и инструменти на педагогическото взаимодействие.
o Личностно-ориентиран модел на педагогическо взаимодействие.
o Информацията - начин на употреба в процеса на педагогическото взаимодействие.
o Средата - иновативните проблеми на педагогическото взаимодействие.
o Универсалност на играта в процеса на педагогическо взаимодействие.
O Технологии за организация на педагогическото взаимодействие – форми.
o Методи и техники за педагогическо взаимодействие.
o Диагностика на детския опит - резултат от педагогическото взаимодействие.
o Педагогическото взаимодействие и подготовката на детето за живота и училището.
o Дизайн на средата за педагогическо взаимодействие.
Цената на книгата е 15 лева.

„НЕУДОБНАТА” ПЕДАГОГИКА е продължение на „Педагогическото взаимодействие с детето ХХІ” век и е втората книга от трилогията „Философия за деца” с автор Камелия Галчева
Разработените в тази книга студии разглеждат проблеми, за които възрастните или нежелаят да говоря, смятайки ги за прекалено интимни [секс, бедност, развода, насилие, осиновяване и т.н.] или ги приемат като маловажни [лъжата, бедствието],
Разглежданите проблеми на „неудобната” педагогика са представени в 176 страници, студиите в три плана:
Правен: Познаването на законовите норми са от значение за правната социализация на личността.
Педагого – психологически: В предложените от мен разсъждения по неудобните въпроси на педагогиката използвам своя многогодишен теоретически и практически опит на педагог съпоставяйки го с различни наши и световни автори.
Практически: В тази част съм включила различни ситуации реално описани от преживелите ги хора или от наблюдавали събитията и ситуации от сферата на неудобните въпроси.,
Обединяващ компонент на привидно несъвместими педагогически проблеми е диалогичното възпитание. Съвременната педагогика продължава да е дефинитивна и фактологична. Липсва конкретика по отношение на субектите, за които е предназначено нейното приложение. Съвременната педагогика се развива за удобство на възрастните, които често крият своята безпомощност във възпитанието цитирайки догматични отживели времето си норми.
- Новото дете, което е етикирано като хиперактивно, индиго, кристално и т.н.[за едните трябва да има медицинска диагноза, а за другите няма научно доказана хипотеза относно влиянието на аурата им върху характеристиката], очаква диалогично общуване, доверие и внимание от страна на възрастните..
- Многото социални въпроси, които обществото извежда, често засягат и детето и то очаква отговори, които не получава. Защо? Защото тези въпроси са „неудобни” за възрастните. Така се ражда пропастта между поколенията и се губи доверието, което е основен компонент на диалогичното възпитание.
- Смятам, че е наложителeн диалог за жизнено важни за детето въпроси: За богатството и бедността; За насилието в семейството; За развода; За осиновяването; За различните хора; За половите различия и сексуалните отношения;… За смъртта.
- Теоретична основа на този модел е триадата „право-педагогика-практика”.
М. Липман създал системата „философия за деца”, основната цел, на която е преодоляването на моралното равнодушие и юридическото невежество, социалния нихилизъм и безсмислената агресивност, които за съжаление съпътстват живота на съвременния човек.
Книгата е резулт

15.03.2015

Всички новини
Страница: 1 2

НОВА КНИГА 12.02.2017
БЛАГОДАРНОСТ 15.03.2015
НОВА КНИГА 02.02.2015
ОБУЧЕНИЕ 23.11.2014

Страница: 1 2

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград