Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 36 / януари 2016"
Въведение
Традиции и иновации
Гост
Гост - продължение
 

Новини
БЛАГОДАРНОСТ
НОВА КНИГА
ЗАЯВКА ЗА КНИГА
НОВА КНИГА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЕТО - ХХІ ВЕК”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


БЛАГОДАРНОСТ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ, КОИТО УДОСТОИХА С ИНТЕРЕС НОВИТЕ МИ КНИГИ. ВЯРВАМ, ЧЕ СА ВИ ИНТЕРЕСНИ И НАЙ-ВЕЧЕ ПОЛЕЗНИ. ПИШЕТЕ МИ НА ЛИЧНИ ВАШЕНО МНЕНИЕ Е МНОГО ВАЖНО ЗА МЕН.
„ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЕТО - ХХІ ВЕК” И
„НЕУДОБНАТА” ПЕДАГОГИКА
Презентирм книгата: „ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЕТО - ХХІ ВЕК”
Педагогическото взаимодействие е обект на изследване откакто съществува възпитанието като вид човешка дейност.
Мотивите ми да прибавя собственото си разбиране по проблемите на педагогическото взаимодействие са много:
- За четиридесет години пряко мое участие в разработването на теорията и практиката на педагогическото взаимодействие ми дава право да споделя творческите си разбирания за организацията на педагогическия процес в детската градина.
- Бях свидетел на всякакъв вид „модни” включвания в педагогическия процес, които колкото бързо идваха, толкова по-бързо си отиваха.
- Продължавам да следя развитието на теорията на педагогическото взаимодействие за да установя, че липсва пряка доказателствена изследователска работа, а се пренарежда наукоподобно, което е видно от незадоволителните възпитателни резултати и липсата на нови разработки по проблема.
Разработените в книгата проблеми на педагогическото взаимодействие в системата „педагог-дете-деца” са резултат от дългогодишните ми изследвания, посветени на хармонизиране връзката на детето с обкръжението му и представя теоретика-практически авторски модел. В рамките на 272 страници са разработени:
o Педагогическото взаимодействие като явление.
o Теоретични основи на педагогическото взаимодействие.
o Диалогичното възпитание - новата парадигма на педагогическото взаимодействие.
o Субекти и инструменти на педагогическото взаимодействие.
o Личностно-ориентиран модел на педагогическо взаимодействие.
o Информацията - начин на употреба в процеса на педагогическото взаимодействие.
o Средата - иновативните проблеми на педагогическото взаимодействие.
o Универсалност на играта в процеса на педагогическо взаимодействие.
O Технологии за организация на педагогическото взаимодействие – форми.
o Методи и техники за педагогическо взаимодействие.
o Диагностика на детския опит - резултат от педагогическото взаимодействие.
o Педагогическото взаимодействие и подготовката на детето за живота и училището.
o Дизайн на средата за педагогическо взаимодействие.
Цената на книгата е 15 лева.

„НЕУДОБНАТА” ПЕДАГОГИКА е продължение на „Педагогическото взаимодействие с детето ХХІ” век и е втората книга от трилогията „Философия за деца” с автор Камелия Галчева
Разработените в тази книга студии разглеждат проблеми, за които възрастните или нежелаят да говоря, смятайки ги за прекалено интимни [секс, бедност, развода, насилие, осиновяване и т.н.] или ги приемат като маловажни [лъжата, бедствието],
Разглежданите проблеми на „неудобната” педагогика са представени в 176 страници, студиите в три плана:
Правен: Познаването на законовите норми са от значение за правната социализация на личността.
Педагого – психологически: В предложените от мен разсъждения по неудобните въпроси на педагогиката използвам своя многогодишен теоретически и практически опит на педагог съпоставяйки го с различни наши и световни автори.
Практически: В тази част съм включила различни ситуации реално описани от преживелите ги хора или от наблюдавали събитията и ситуации от сферата на неудобните въпроси.,
Обединяващ компонент на привидно несъвместими педагогически проблеми е диалогичното възпитание. Съвременната педагогика продължава да е дефинитивна и фактологична. Липсва конкретика по отношение на субектите, за които е предназначено нейното приложение. Съвременната педагогика се развива за удобство на възрастните, които често крият своята безпомощност във възпитанието цитирайки догматични отживели времето си норми.
- Новото дете, което е етикирано като хиперактивно, индиго, кристално и т.н.[за едните трябва да има медицинска диагноза, а за другите няма научно доказана хипотеза относно влиянието на аурата им върху характеристиката], очаква диалогично общуване, доверие и внимание от страна на възрастните..
- Многото социални въпроси, които обществото извежда, често засягат и детето и то очаква отговори, които не получава. Защо? Защото тези въпроси са „неудобни” за възрастните. Така се ражда пропастта между поколенията и се губи доверието, което е основен компонент на диалогичното възпитание.
- Смятам, че е наложителeн диалог за жизнено важни за детето въпроси: За богатството и бедността; За насилието в семейството; За развода; За осиновяването; За различните хора; За половите различия и сексуалните отношения;… За смъртта.
- Теоретична основа на този модел е триадата „право-педагогика-практика”.
М. Липман създал системата „философия за деца”, основната цел, на която е преодоляването на моралното равнодушие и юридическото невежество, социалния нихилизъм и безсмислената агресивност, които за съжаление съпътстват живота на съвременния човек.
Книгата е резулт

15.03.2015

Уважаеми читатели

Някой беше казал: "Ако ние двамата имаме по една ябълка и си ги разменим, то след размяната пак ще имаме по една ябълка. Но, ако ние двамата имаме по една идея и си ги разменим, то тогава, след размяната, всеки от нас ще има по две идеи. Така ние ставаме по-богати, защото ще имаме повече идеи и ще сме и по-близки един на друг, защото общността на проблематиката ни свързва по-здраво".
Смисълът на електронното списание "Училище за двама" е да разменяме не толкова опит, колкото идеи за възпитанието на децата, а ние имаме такива и с това да се обогатяваме на идеи. Още повече, че опит не се пренася, защото той е уникален и неповторим и в други условия, времена и при други субекти не би могъл да предложи същите толкова добри резултати, а по-скоро би нанесъл непоправими беди, така както днес се убеждаваме, когато пренасяме едно към едно и безкритично чужд опит. Пренасят се идеи, които всеки разработва съобразно условията, в които осъществява тази най-благородна и най-важна човешка дейност – възпитанието на децата.
Георги Галчев

Уважаеми колеги и родители,

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Посещенията на скромното ни издание показват, че още има хора, които се интересуват от възможните начини да възпитават децата си. Все повече са колегите, които търсят оригинални теоретични и практически идеи за реализация в педагогическия процес. Водени от тези мотиви споделяме нашия дългогодишен опит във вид на идеи, свързан с възпитанието на децата и подготовката на учители. Очакваме споделянето на идеи и от останалата част на педагогическата колегия, за която нашата страница е място и за тяхната изява.
Камелия Галчева

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград