Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 36 / януари 2016"
Въведение
Традиции и иновации
Гост
Гост - продължение
 

Новини
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
БУШКРАФТ - СТРАТЕГИИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ В ЕКСТРЕМНА СРЕДА
БЛАГОДАРНОСТ
НОВА КНИГА
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
• ФИРМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
• ЕТ „ПЕДАГОГИЧЕСКА КЪЩА ГАЛЧЕВ”
• GSM 0889/909-169, e-mаil: galchev@abv.bg
• www.galcheva.com

• УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
• ПРЕДЛАГАМЕ НОВ МОДЕЛ НА ПРОДЪЛЖАВАЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ СЪОБРАЗНО ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВИ НУЖДИ

• Аукцион на педагогически идеи.(Делова игра)
• Безопасно поведение в ежедневието на децата.(Тренинг)
• Валеологичният подход при създаване и прилагане на система за здравно възпитание на децата от предучилищна възраст.
• Формиране на оцеляващи стратегии за поведение в екстремна среда.
• Главният учител - посредник на иновациите в теорията и практиката в детската градина.
• Диалогичното възпитание – формиране на комуникативни умения Екология, здравно образование и поведение в екстремна среда.-
• Еколого-педагогически тренинг за деца.( Тренинг)
• Еколого-педагогически тренинг за учители. ( Тренинг)
• Ефективни техники за комуникация и работа с родители.
• Екопедагогика за доучилищна възраст.
• Играта – екологична практика на детето.(Уъркшоп)
• Играта с нови педагогически функции.
• Играта-драматизация – форма за себеизразяване.(Уъркшоп)
• Игрови техники /игри-упражнения/ за овладяване умение за развитие на играта.
• Идеи за въвеждане на детето в неговите права.
• Иновационни проблеми на предучилищната педагогика.
• Интерактивни методи в педагогическия процес в детската градина.
• Директорът на детската градина – педагог иноватор.
• Личностно ориентиран модел на педагогическо взаимодействие
• Личностно-ориентиран подход при използване на играта.
• Неудобната педагогика – практически аспекти (Тренинг)
• Основи на гражданското образование.
• Критерии за избор на помагала и образователни книжки.
• Приказката – универсално педагогическо средство.
• Разработване и управление на екологични проекти от деца.(Уъркшоп)
• Специфика на гражданското възпитание на децата от ПУВ
• Технология за написване на педагогическо съчинение. .(Уъркшоп)
• Технологии за формиране на социални умения чрез шестте източника на резилианса.
• Теория и технология за работа с бързоуспяващи деца.
• Технология на икономическото възпитание.
• Толерантност и агресия – автори и системи за възпитаване на сътрудничество.
• Толерантност срещу агресията в предучилищна възраст.
• Формиране на изследователско поведение у детето.(Уъркшоп )
• Формиране на резилиантно поведение за оцеляване в екстремна среда.
• Формиране на социални умения у децата от предучилищна възраст.
• Формиране на социалните умения и социалната интелигентност в процеса на подготовката за училище.
• Формиране на универсални учебни действия в подготовката на детето за училище.
• Формиране на ценности и преодоляване на конфликти в процеса на взаимодействие между родители и педагози
• Формиране ценностната система на детето от предучилищна възраст.
• Човешка безопасност – поведение при бедствия, аварии и катастрофи.
• „Шамарът вкъщи е здравословен” или шамарът - форма на диалог.
(Обучение за родители-2 часа)
• “Професията” родител или как да възпитаваме, за да сме щастливи (Обучение за родители-2 часа)
• За помощник- възпитатели на тема: Другият поглед върху институцията детска градина.- 4 часа

• Имаме компетентността да подготвим тема, които Ви интересува.
• Изработваме библиографски справки по заявени теми.
• Консултираме научни проекти и показни практики.
• Изработваме презентации.

• Автори сме на над 200 научни труда по проблемите на предучилищното възпитание.
• Съавтори сме на програмна система за подготвителна група „Здравей училище” на издателство Булвест 2000.
• Съавтори сме на програмна система „Приказни пътечки” на издателство Булвест 2000.

• Страниците на нашето списание www.galcheva.com са достъпни за всички, които имат нужда да споделят това, което ги вълнува за възпитанието – настоящо и бъдещо на децата ни.
• ВАЖНО!!! КУРСОВЕТЕ СЕ ДОГОВАРЯТ СПОРЕД БРОЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ. ПЛАЩАНЕ САМО ПО БАНКОВ ПЪТ С ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА.
• Брой участници ОБУЧЕНИЕ - 8 часа
• от 18 до 40 участника 52 лв. за участник
• под 18 и над 40 участника ПО ДОГОВАРЯНЕ
• Включва:
• обучение на място или на избрано от заявителя място;
• комплект печатни работни материали за всеки участник;
• сертификат за успешно преминато обучение.

• За подробности и връзка с екипа:
• Доц. д-р Камелия Галчева, GSM: 0886/208-737 Е-mail: kgalcheva@abv.bg
• Георги Галчев, GSM: 0889/909-169 E-mail: galchev@abv.bg

13.09.2016

Уважаеми читатели

Някой беше казал: "Ако ние двамата имаме по една ябълка и си ги разменим, то след размяната пак ще имаме по една ябълка. Но, ако ние двамата имаме по една идея и си ги разменим, то тогава, след размяната, всеки от нас ще има по две идеи. Така ние ставаме по-богати, защото ще имаме повече идеи и ще сме и по-близки един на друг, защото общността на проблематиката ни свързва по-здраво".
Смисълът на електронното списание "Училище за двама" е да разменяме не толкова опит, колкото идеи за възпитанието на децата, а ние имаме такива и с това да се обогатяваме на идеи. Още повече, че опит не се пренася, защото той е уникален и неповторим и в други условия, времена и при други субекти не би могъл да предложи същите толкова добри резултати, а по-скоро би нанесъл непоправими беди, така както днес се убеждаваме, когато пренасяме едно към едно и безкритично чужд опит. Пренасят се идеи, които всеки разработва съобразно условията, в които осъществява тази най-благородна и най-важна човешка дейност – възпитанието на децата.
Георги Галчев

Уважаеми колеги и родители,

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Посещенията на скромното ни издание показват, че още има хора, които се интересуват от възможните начини да възпитават децата си. Все повече са колегите, които търсят оригинални теоретични и практически идеи за реализация в педагогическия процес. Водени от тези мотиви споделяме нашия дългогодишен опит във вид на идеи, свързан с възпитанието на децата и подготовката на учители. Очакваме споделянето на идеи и от останалата част на педагогическата колегия, за която нашата страница е място и за тяхната изява.
Камелия Галчева

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград