Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 33 / януари 2015 "
Въведение
Традиции и иновации
 

Новини
ЗАЯВКА ЗА КНИГА
НОВА КНИГА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЕТО - ХХІ ВЕК”
ОБУЧЕНИЕ
МОЕТО БЕЗОПАСНО ДЕТСТВО учебно помагало за трета група
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


ЗАЯВКА ЗА КНИГА
ФИРМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
ЕТ „Дидас Ко-Галчев-Георги Галчев”
Гр. Пазарджик, ул. „Освобождение” № 8, GSM 0889909169, e-meil galchev@abv.bg


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ИМАМ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПРЕДСТАВЯ НОВАТА КНИГА „ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЕТО – 21 ВЕК” С АВТОР ДОЦ. Д-Р КАМЕЛИЯ ГАЛЧЕВА И ИЗДАНИЕ НА ФИРМА „ДИДАС КО-ГАЛЧЕВ”.
ДОСТАВКАТА СЕ ОСЪЩЕСВЯВА С КУРИЕР. ЦЕНАТА ЗА ЕДИН БРОЙ Е 15,00 ЛВ. КАТО РАЗХОДИТЕ СА ЗА СМЕТКА НА ЗАЯВИТЕЛЯ.
ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ, ФАКТУРАТА ЩЕ СЕ ИЗПРАЩА ЗАЕДНО С ПРАТКАТА, СЛЕД КАТО СЪОТВЕТНАТА СУМА Е ПРЕВЕДЕНА ПО СМЕТКАТА НА ЕТ „Дидас Ко-Галчев-Георги Галчев”,
ЗАЯВИТЕЛИТЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТЯТ ТРИТЕ СИ ИМЕНА, ТОЧЕН АДРЕС, АКТУАЛЕН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР И Е-mail АДРЕС ЗА ПО-ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ.
За повече подробности и връзка:
гл.ас. Георги Галчев, Тел. 0889909169; E-mail: galchev@abv.bg
Доц. д-р Камелия Галчева, Тел. 0886208737; Е-mail: kgalcheva@abv.bg
www.galcheva.com

09.01.2015

Уважаеми читатели

Някой беше казал: "Ако ние двамата имаме по една ябълка и си ги разменим, то след размяната пак ще имаме по една ябълка. Но, ако ние двамата имаме по една идея и си ги разменим, то тогава, след размяната, всеки от нас ще има по две идеи. Така ние ставаме по-богати, защото ще имаме повече идеи и ще сме и по-близки един на друг, защото общността на проблематиката ни свързва по-здраво".
Смисълът на електронното списание "Училище за двама" е да разменяме не толкова опит, колкото идеи за възпитанието на децата, а ние имаме такива и с това да се обогатяваме на идеи. Още повече, че опит не се пренася, защото той е уникален и неповторим и в други условия, времена и при други субекти не би могъл да предложи същите толкова добри резултати, а по-скоро би нанесъл непоправими беди, така както днес се убеждаваме, когато пренасяме едно към едно и безкритично чужд опит. Пренасят се идеи, които всеки разработва съобразно условията, в които осъществява тази най-благородна и най-важна човешка дейност – възпитанието на децата.
Георги Галчев

Уважаеми колеги и родители,

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Посещенията на скромното ни издание показват, че още има хора, които се интересуват от възможните начини да възпитават децата си. Все повече са колегите, които търсят оригинални теоретични и практически идеи за реализация в педагогическия процес. Водени от тези мотиви споделяме нашия дългогодишен опит във вид на идеи, свързан с възпитанието на децата и подготовката на учители. Очакваме споделянето на идеи и от останалата част на педагогическата колегия, за която нашата страница е място и за тяхната изява.
Камелия Галчева

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград