Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 32 / септември 2014"
Въведение
Традиции и иновации
Гост
Междучасие
 

Новини
ОБУЧЕНИЕ
МОЕТО БЕЗОПАСНО ДЕТСТВО учебно помагало за трета група
МОЕТО БЕЗОПАСНО ДЕТСТВО учебно помагало за трета група
ПОМАГАЛО ЗА ЛЯТНА РАБОТА ПРЕДИ ПЪРВИ КЛАС
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


ОБУЧЕНИЕ
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ СПЕЦИАЛИЗИРА КВАЛИФИКАЦИЯ:

АКТУАЛНО!!!
Формиране на универсални учебни действия в подготовката на детето за училище (8часа)
ЧОВЕШКА БЕЗОПАСНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ. (8часа)
ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ В ЕКСТРЕМНА СРЕДА (8часа)
НЕУДОБНАТА ПЕДАГОГИКА – ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ (8 часа)

ИНОВАТИВНО!!!
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. (8)
ИНОВАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ПЕДАГОГИКА. (8)
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАБОТА С БЪРЗОУСПЯВАЩИ ДЕЦА. (8)
ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА. (8часа)
ОСНОВИ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ (8часа)
ЕКОПЕДАГОГИКА ЗА ДОУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. (8часа)
ФОРМИРАНЕ НА ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА ДЕТЕТО ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. (8часа)
ТОЛЕРАНТНОСТ И АГРЕСИЯ. (8часа)УЪРКШОП !!!
o ТЕХНОЛОГИЯ ЗА НАПИСВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАТИЯ (16 часа)
o РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ ОТ ДЕЦА (8часа)
o ИГРАТА – ЕКОЛОГИЧНА ПРАКТИКА НА ДЕТЕТО. (8часа)
o ФОРМИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ У ДЕТЕТО. (8часа)
o ИГРАТА ДРАМАТИЗАЦИЯ – ФОРМА НА СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ (8часа)

ТРЕНИНГИ !!!
 ИГРАТА - ПЕДАГОГО-ТЕРАПЕВТИЧНИ ФУНКЦИИ. (8часа)
 ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ ЗА ДЕЦА (8часа)
 НЕУДОБНАТА ПЕДАГОГИКА (8часа)


• ИМАМЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА ДА ПОДГОТВИМ ТЕМИ, КОИТО ВИ ИНТЕРЕСУВАТ. •
• ИЗРАБОТВАМЕ БИБИЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ ПО ЗАЯВЕНИ ТЕМИ; •
• КОНСУЛТИРАМЕ НАУЧНИ ПРОЕКТИ И ПОКАЗНИ ПРАКТИКИ.
• ИЗРАБОТВАМЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ.

23.11.2014

Уважаеми читатели

Някой беше казал: "Ако ние двамата имаме по една ябълка и си ги разменим, то след размяната пак ще имаме по една ябълка. Но, ако ние двамата имаме по една идея и си ги разменим, то тогава, след размяната, всеки от нас ще има по две идеи. Така ние ставаме по-богати, защото ще имаме повече идеи и ще сме и по-близки един на друг, защото общността на проблематиката ни свързва по-здраво".
Смисълът на електронното списание "Училище за двама" е да разменяме не толкова опит, колкото идеи за възпитанието на децата, а ние имаме такива и с това да се обогатяваме на идеи. Още повече, че опит не се пренася, защото той е уникален и неповторим и в други условия, времена и при други субекти не би могъл да предложи същите толкова добри резултати, а по-скоро би нанесъл непоправими беди, така както днес се убеждаваме, когато пренасяме едно към едно и безкритично чужд опит. Пренасят се идеи, които всеки разработва съобразно условията, в които осъществява тази най-благородна и най-важна човешка дейност – възпитанието на децата.
Георги Галчев

Уважаеми колеги и родители,

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Посещенията на скромното ни издание показват, че още има хора, които се интересуват от възможните начини да възпитават децата си. Все повече са колегите, които търсят оригинални теоретични и практически идеи за реализация в педагогическия процес. Водени от тези мотиви споделяме нашия дългогодишен опит във вид на идеи, свързан с възпитанието на децата и подготовката на учители. Очакваме споделянето на идеи и от останалата част на педагогическата колегия, за която нашата страница е място и за тяхната изява.
Камелия Галчева

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград