Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
Съдържание:

Увод. Спомени. За бъдещето! Доц. Д-р Камелия Галчева
50, 25, 15 – Какво? Доц. Д-р Камелия Галчева
Иновативни практики за професионална компетентност и кариерно развитие на педагогическия екип. Мариета Иванова
ПРАКТИЧЕСКИ СИТУАЦИИ
Аз се уча да живея безопасно! Ст. у-л. Анелия Яричкова
С огъня шега не бива. Ст. у-л Румяна Василева
Кой замърсява и унищожава природата? Ст. у-л Анелия Гечева
Растенията през зимата. Ст. у-л Йорданка Динкова
Грижим се за врабчетата през зимата. Ст. у-л Диана Йотова
Всички животни са полезни. У-л Ваня Цветкова
Животните в двора са ми приятели. Ст. у-л Анелия Гечева
Кой произвежда храната ни. Ст. у-л Мая Илиева
Забавна математика. У-л Павлина Кръстева-Горанова
Вкусна математика за момиче и момче. Ст. у-л Андрияна Димитрова
Напитките. Ст. у-л Илинка Горанчовска
С вкусна математика, за да съм здрав и чист. Ст. у-л Нели Иванова
Захарно петле. Ст. у-л Нели Иванова
Професиите на хората. Ст. у-л Румяна Василева
Аз се уча. Ст. у-л Илинка Горанчовска
Моето тяло. У-л Ваня Цветкова
Хората си почиват (Туризмът и човекът). Ст. у-л Диана Йотова
Растенията и животните през зимата. Ст. у-л Нели Иванова
Нашите чувства. Ст. у-л Диана Димитрова
На излет в планината. Ст. у-л Мая Илиева
Златното момиче. Ст. у-л Диана Димитрова
Есен в родния край. Ст. у-л Мая Илиева
Природни бедствия. Ст. у-л Илинка Горанчовска
Поведение при критична ситуация – пожар. У-л Павлина Кръстева-Горанова
Моят дом. Ст. у-л Андрияна Димитрова
Литература
ТРЕНИНГИ. Мариета Иванова
ТРЕНИНГ С УЧИТЕЛИ
Конфликтът и игровото взаимодействие
Личностните компетенции на детския учител – важен фактор за формиране на положително отношение у децата и мотиви за учене през целия живот
Професионалната компетентност на детския учител – основен еталон за социално научаване, общуване и образователна реализация
ТРЕНИНГ С ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ
Правото на детето на права
ТРЕНИНГ С РОДИТЕЛИ
Агресията в света на децата
Здравословното хранене – съвместна грижа на детската градина и семейството
Играта – универсално педагогическо средство за развитие на детето от предучилищна възраст
Игрите на моето детство
Знания и умения за адекватно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари
Позитивно родителство
Умение да общуваме с децата си
ПРАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ. Формиране разбирането за здравословен начин на живот от децата в предучилищна възраст – съобразно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. Модул от Програмната система „Приказни пътечки към игри и знания”. Мариета Иванова
ПРАЗНИЦИ
Земята – майка на живота
Празник на здравето
Народни пръски от извора
Заключение


18.06.2020

Уважаеми читатели

Някой беше казал: "Ако ние двамата имаме по една ябълка и си ги разменим, то след размяната пак ще имаме по една ябълка. Но, ако ние двамата имаме по една идея и си ги разменим, то тогава, след размяната, всеки от нас ще има по две идеи. Така ние ставаме по-богати, защото ще имаме повече идеи и ще сме и по-близки един на друг, защото общността на проблематиката ни свързва по-здраво".
Смисълът на електронното списание "Училище за двама" е да разменяме не толкова опит, колкото идеи за възпитанието на децата, а ние имаме такива и с това да се обогатяваме на идеи. Още повече, че опит не се пренася, защото той е уникален и неповторим и в други условия, времена и при други субекти не би могъл да предложи същите толкова добри резултати, а по-скоро би нанесъл непоправими беди, така както днес се убеждаваме, когато пренасяме едно към едно и безкритично чужд опит. Пренасят се идеи, които всеки разработва съобразно условията, в които осъществява тази най-благородна и най-важна човешка дейност – възпитанието на децата.
Георги Галчев

Уважаеми колеги и родители,

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Посещенията на скромното ни издание показват, че още има хора, които се интересуват от възможните начини да възпитават децата си. Все повече са колегите, които търсят оригинални теоретични и практически идеи за реализация в педагогическия процес. Водени от тези мотиви споделяме нашия дългогодишен опит във вид на идеи, свързан с възпитанието на децата и подготовката на учители. Очакваме споделянето на идеи и от останалата част на педагогическата колегия, за която нашата страница е място и за тяхната изява.
Камелия Галчева

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград