Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 29/ януари 2014"
Традиции и иновации
Репетиториум
Гост
Кабинет 312
 

Новини
ПОДДЪРЖАЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Учредяване на "ДАНО"
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


ПОДДЪРЖАЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ
ФИРМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
ЕТ „Дидас Ко-Галчев-Георги Галчев”
Гр. Пазарджик, ул. „Освобождение” № 8, GSM 0889909169, e-meil galchev@abv.bg

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРЕДЛАГАМЕ НОВ МОДЕЛ НА ПОДДЪРЖАЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ СЪОБРАЗНО ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВИ НУЖДИ

1. Квалификация на директори на тема: ДИРЕКТОРЪТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ПЕДАГОГ ИНОВАТОР
Анотация: През последните години новият икономически модел за работа в детските градини превърна директора в сметковедец. Професионално всички директори на детски градини са педагози и „новата” им позиция ги отдалечи от преките им функции на педагогически ръководител и наставник на екипа в детското заведение.
Тематичен план:
• Иновативни модели на педагогическо взаимодействие.
• Иновациите - мода или необходимост за обновяване и усъвършенстване на педагогическия процес в детската градина.
• Иновативни проблеми на образователното съдържание в педагогическия процес на детското заведение.
• Иновации в технологията на работа в детската градина.

2. Квалификация на главни учители на тема: ГЛАВНИЯТ УЧИТЕЛ - ПОСРЕДНИК НА ИНОВАЦИИТЕ В ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Анотация: Главният учител е с отговорността да подкрепя колегите си и да е проводник на нови идеи и гарант за тяхната реализация. Подготовката за представяне на добрия педагогически опит е част от неговите задължения. Разработването и управлението на проекти е важно за просперитета на детското заведение.
Тематичен план:
• Технология за написване на педагогическа статия.
• Разработване и управление на проекти от деца и възрастни.
• Тренинги и тяхното ръководство.

3. Квалификация на помощник възпитатели на тема: ДРУГИЯТ ПОГЛЕД ВЪРХУ ИНСТИТУЦИЯТА ДЕТСКА ГРАДИНА
Анотация: Психолого-педагогическата подготовка на помощник възпитателите е залог за успешна екипната работа във възпитателния процес в детската градина.
Тематичен план:
• Играта и участието на помощник възпитателя в нейната организация и провеждане.
• Екология на средата за живот и възпитание на детето в детската градина.
• Формиране на безопасно поведение за опазване здравето и живота на детето.
4. Тийм билдинг с учителските екипи на теми:
Анотация: Подборът на проблематиката е съобразен с най-актуалните теоретико-практически проблеми на възпитателно-образователния процес в детската градина.
АКТУАЛНО!!!
• Човешка безопасност – поведение при бедствия, аварии и катастрофи.
• Формиране на резилиантно поведение за оцеляване в екстремна среда.
• Екология, здравно образование и поведение в екстремна среда.
• Неудобната педагогика – теоретични аспекти.
• Формиране на социални умения у децата от предучилищна възраст.

ИНОВАТИВНО!!!
• Интерактивни методи в педагогическия процес в детската градина.
• Иновационни проблеми на предучилищната педагогика.
• Теория и технология за работа с бързоуспяващи деца.
• Основи на гражданското образование.
• Екопедагогика за доучилищна възраст.
• Формиране ценностната система на детето от предучилищна възраст.
• Толерантност и агресия.

УЪРКШОП!!!
• Технология за написване на педагогическа статия.
• Разработване и управление на екологични проекти от деца.
• Играта – екологична практика на детето.
• Формиране на изследователско поведение у детето.
• Играта-драматизация – форма за себеизразяване.

ТРЕНИНГИ!!!
• Играта – педагого-терапевтични функции.
• Еколого-педагогически тренинг за деца.
• Неудобната педагогика.

Имаме компетентността да подготвим теми, които Ви интересуват.
Изработваме библиографски справки по заявени теми.
Консултираме научни проекти и показни практики.
Изработваме презентации.

Автори сме на над 200 научни труда по проблемите на предучилищното възпитание.
Съавтори сме на новата програмна система за подготвителна група "Здравей училище" на издателство Булвест 2000.
Съавтори сме на новата програмна система "Приказни пътечки" на издателство Булвест 2000.

Страниците на нашето списание www.galcheva.com са достъпни за всички, които имат нужда да споделят това, което ги вълнува за възпитанието – настоящо и бъдещо на децата ни.

ВАЖНО!!! Курсовете се договарят според броя на участниците. Плащане само по банков път с издаване на фактура.

Брой участници ОБУЧЕНИЕ - 8 часа
от 18 до 23 участника 48 лв. за участник
от 24 до 30 участника 46 лв. за участник
от 31 до 40 участника 44 лв. за участник
под 18 и над 40 участника ПО ДОГОВАРЯНЕ
Включва:
• обучение на място или на избрано от заявителя място;
• комплект печатни работни материали за всеки участник;
• сертификат за успешно преминато обучение.

За подробности и връзка с екипа:
Доц. д-р Камелия Галчева, Тел. 0886208737 Е-mail: kgalcheva@abv.bg
Георги Галчев Тел. 0889909169 E-mail: galchev@abv.bg

08.01.2014

Уважаеми читатели

Някой беше казал: "Ако ние двамата имаме по една ябълка и си ги разменим, то след размяната пак ще имаме по една ябълка. Но, ако ние двамата имаме по една идея и си ги разменим, то тогава, след размяната, всеки от нас ще има по две идеи. Така ние ставаме по-богати, защото ще имаме повече идеи и ще сме и по-близки един на друг, защото общността на проблематиката ни свързва по-здраво".
Смисълът на електронното списание "Училище за двама" е да разменяме не толкова опит, колкото идеи за възпитанието на децата, а ние имаме такива и с това да се обогатяваме на идеи. Още повече, че опит не се пренася, защото той е уникален и неповторим и в други условия, времена и при други субекти не би могъл да предложи същите толкова добри резултати, а по-скоро би нанесъл непоправими беди, така както днес се убеждаваме, когато пренасяме едно към едно и безкритично чужд опит. Пренасят се идеи, които всеки разработва съобразно условията, в които осъществява тази най-благородна и най-важна човешка дейност – възпитанието на децата.
Георги Галчев

Уважаеми колеги и родители,

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Посещенията на скромното ни издание показват, че още има хора, които се интересуват от възможните начини да възпитават децата си. Все повече са колегите, които търсят оригинални теоретични и практически идеи за реализация в педагогическия процес. Водени от тези мотиви споделяме нашия дългогодишен опит във вид на идеи, свързан с възпитанието на децата и подготовката на учители. Очакваме споделянето на идеи и от останалата част на педагогическата колегия, за която нашата страница е място и за тяхната изява.
Камелия Галчева

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград