Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
НОВА КНИГА
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
Според чл. 69. (3) от Закона за предучилищното и училищно образование гласящ, че „Държавните,общинските и частните детски градини могат да работят по авторски и иновативни програмни системи в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование” през 2016 година отправихме покана към всички детски градини в страната за разработването на авторски и иновативни програмни системи за работа в педагогическия процес на детската градина. За наша радост, вече трета година да работим с екипите на ДГ „Детелина” гр. Бяла Слатина, ДГ „Светлина” гр Стара Загора”, ДГ „Вълка Ташевска” с. Търнава, общ Бала Слатина. Към тях се присъединиха и ДГ „Слънце” гр. Ловеч и ДГ „Зора” гр. Ловеч.
НОВАТА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА” Е ДА ПУБЛИКУВАМЕ ПРАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ОТ СЪВМЕСТНАТА НИ РАБОТА ПО СЪЗДАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНА АВТОРСКА ПРОГРАМНА СИСТЕМА
МАТЕРИАЛИТЕ ЩЕ БЪДЪТ ПУБЛИКУВАНИ В СПЕЦИАЛНА РУБРИКА С АБРИВИАТУРА „АИПС” – авторска иновативна програмна система
Снимката е от ДГ"Детелина" гр.Бяла Слатина, директор Мариета Иванова

04.01.2019

Уважаеми читатели

Някой беше казал: "Ако ние двамата имаме по една ябълка и си ги разменим, то след размяната пак ще имаме по една ябълка. Но, ако ние двамата имаме по една идея и си ги разменим, то тогава, след размяната, всеки от нас ще има по две идеи. Така ние ставаме по-богати, защото ще имаме повече идеи и ще сме и по-близки един на друг, защото общността на проблематиката ни свързва по-здраво".
Смисълът на електронното списание "Училище за двама" е да разменяме не толкова опит, колкото идеи за възпитанието на децата, а ние имаме такива и с това да се обогатяваме на идеи. Още повече, че опит не се пренася, защото той е уникален и неповторим и в други условия, времена и при други субекти не би могъл да предложи същите толкова добри резултати, а по-скоро би нанесъл непоправими беди, така както днес се убеждаваме, когато пренасяме едно към едно и безкритично чужд опит. Пренасят се идеи, които всеки разработва съобразно условията, в които осъществява тази най-благородна и най-важна човешка дейност – възпитанието на децата.
Георги Галчев

Уважаеми колеги и родители,

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Посещенията на скромното ни издание показват, че още има хора, които се интересуват от възможните начини да възпитават децата си. Все повече са колегите, които търсят оригинални теоретични и практически идеи за реализация в педагогическия процес. Водени от тези мотиви споделяме нашия дългогодишен опит във вид на идеи, свързан с възпитанието на децата и подготовката на учители. Очакваме споделянето на идеи и от останалата част на педагогическата колегия, за която нашата страница е място и за тяхната изява.
Камелия Галчева

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград